Programok

„A lélekkel kell legyőzni a rosszat…”


„A lélekkel kell legyőzni a rosszat…” (2016.07.06. - 2016.10.31.)

Test és lélek a Nagy Háborúban.Az Irgalmasság Szentévében, a Nagy Háború évfordulóján, 2016-ban is látható a Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény Test és lélek a Nagy Háborúban – Tábori lelkészet, katonai kórházak és orvoslás az első világháborúban című kiállítása. Bővebben Rövidebben

Az Irgalmasság Szentévében, a Nagy Háború évfordulóján, 2016-ban is látható a Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény Test és lélek a Nagy Háborúban – Tábori lelkészet, katonai kórházak és orvoslás az első világháborúban című kiállítása. A test- és lélekgondozás útjait kutató kiállítás azoknak a lelkészeknek, orvosoknak, ápolóknak, ápoló szerzetesrendeknek és gyógyszerészeknek állít emléket, akik az első világháborúban életüket kockáztatva álltak a sebesültek, a frontokon harcolók és a haldoklók szolgálatában és adták számukra a feltámadás és a hazatérés reményét. Így sem a fronton, sem a hátországban, sem testi, sem lelki gondjával nem maradt magára az ember.

A veszprémi 31. honvéd gyalogezred halotti anyakönyveinek másolatai, lelkészi kitüntetések, oltóanyagok, a háborús orvoslást bemutató műszerek, főként sebészeti eszközök, a malária, a vérhas gyógyszerei, korabeli homeopátiás gyógyszerek, a művégtaggyártás, a röntgendiagnosztika dokumentumai, katonai imakönyvek a frontról, a Veszprém Városi cs. és kir. Tartalékkórház, a balatoni katonai üdülőtelepek és a balatoni hadiárva-intézet, a budapesti Műcsarnok hadikórház és a Magyar Szent Korona Országai Vörös-Kereszt Egyletének fotódokumentációja, korabeli dokumentum filmhíradók színesítik a római és a görögkatolikus, az ortodox és a protestáns tábori lelkészek, a tábori imám és a tábori rabbi tevékenységét is bemutató kiállítást.

A tárlat az 1918/19-es spanyolnátha-járványról, XV. Benedek pápa békéért tett kitartó intézkedéseiről, a Betegápoló Irgalmasrend és az irgalmas nővérek áldozatvállaló gondoskodásáról is tudósít. A veszteségek mellett a háborúban nyújtott segítségnyújtásra, magára az emberre és a reményre helyezi a hangsúlyt és így teljesíti Prohászka Ottokár bölcsességét: „A lélekkel kell legyőzni a rosszat. Nem abban áll a világrend, hogy rossz ne legyen, hanem abban, hogy lélek legyen, s hogy a rosszat a több, jobb, nemesebb és szeretőbb lélekkel győzzük le.”

A kiállítás a Tejfalussy-házban 2016. október 31-ig minden nap 10‒18 óráig látogatható.

Cím: 8200 Veszprém, Vár utca 35.
Esemény időpontja:2016.07.06. - 2016.10.31.
Szervező neve: Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény
Szervező címe: 8200 Veszprém, Vár u. 35.
Szervező tel.: +36 88 426 088
Szervező E-mail: info.boldoggizella@gmail.com
Szervező Weboldal: http://www.gizellagyujtemeny.hu
Érdeklődési kör