Programok

Nemzeti Összetartozás Napja  a Laczkó Dezső Múzeumban


Nemzeti Összetartozás Napja a Laczkó Dezső Múzeumban (2017.06.02 16:30 - 18:00)

A Laczkó Dezső Múzeum 2017. június 2-án, pénteken 16:30-kor megemlékező előadásra hívja az érdeklődőket a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából. Bővebben Rövidebben

Dr. Bukovszky László történész tart előadást A felvidéki magyarság útkeresése a hontalanság évei alatt. A Csehszlovákiai Magyar Demokratikus Népi Szövetség tevékenysége 1945-1949 között címmel a Laczkó Dezső Múzeum Tudásterében!

 

Időpont: 2017. jún. 2. péntek 16:30 - 18:00
Helyszín: Laczkó Dezső Múzeum (Veszprém, Erzsébet sétány 1.)

 

Dr. Bukovszky László történész

A felvidéki magyarság útkeresése a hontalanság évei alatt. A Csehszlovákiai Magyar Demokratikus Népi Szövetség tevékenysége 1945-1949 között

A felvidéki magyarságnak a hontalanság éveire kiterjedő tragikus eseménysorozatát  – a Cseh- és Morvaországi deportálások, a reszlovakizáció, valamint a magyarországi kényszerű áttelepítés (lakosságcsere) – dokumentálva a magyar és a szlovák historiográfia teljesen megfeledkezett az úttörő értékű általános monográfiák, tanulmányok, forrásközlések mellett a felvidéki magyarok belső ellenállásának témájáról, annak ellenére, hogy 1945 tavaszától nyomon követhető a szervezett, vagy spontán illegális csoportosulások kisebbségvédelmi szerepe.

A szlovákiai magyarok érdekében fellépő értelmiségiek, - elsősorban Szalatnai Rezső, Peéry Rezső és Fábry Zoltán - és csoportok által megfogalmazott emlékiratok, memorandumok és egyéb dokumentumok megtörték azt a téves állítást, hogy a magyar kisebbség képviselői között általános volt a beletörődés a kollektív bűnösség vádjába és annak tragikus követezményeibe.  Az 1945 áprilisától létrejött illegális és fél illegális szervezetek sora teljesen átfogta a szlovákiai magyar társadalom egészét. Tevékenységük egy pontban azonos volt: a csehszlovák kormány, ill. a szlovák kormányzati szervek sovén magyarellenes rendelkezései miatt nyíltan és bátran álltak ki a magyar kisebbség védelmében.

Közöttük is kiemelkedett az 1945 kora őszétől szárnyait bontogató Csehszlovákiai Magyar Demokratikus Népi Szövetség (CSMDNSZ), mely a legszervezettebb módon és a leghosszabb ideig fejtette ki jogvédő tevékenységét. Az illegális szervezet memorandumok sorát fogalmazta meg és adta ki, a szlovákiai magyarok embertelen helyzetére hívta fel a figyelmet és konkrét megoldási javaslatokkal állt elő a magyar kormány és egyházi vezetők irányában, Észak Szava és Gyepű Hangja címmel illegális kiadványt adott ki és dokumentálta a magyar kisebbség elszenvedett sérelmeit.

Az illegális csoport megalakulását és tevékenységét a történelmi kényszer szülte. Tagjai  katolikus papok, egyetemisták, tanárok, tanítók, református lelkészek, stb. a legnagyobb elnyomás idején is vállalták magyarságukat, emberi méltóságukat, vallásukat. A CSMDNSZ bizalmi személyein keresztül behálózta csaknem egész Dél-Szlovákiát, Pozsonytól Kassáig. Jog- és érdekvédő tevékenységének irányvonalát a kassai kormányprogram elfogadása, a magyarok Cseh- és Morvaországba való deportálása, a reszlovakizáció kihirdetése és megvalósítása, a Párizsban megkötött magyar békeszerződés és a magyar-csehszlovák lakosságcsere-egyezmény határozta meg. A csehszlovák kommunista titkosrendőrség 1949 elején számolta fel a szervezetet az ÁVÓ hathatós közreműködésével. Tagjait az első koncepciós perek egyike során, 1949. december 30-án tizet ítéltek börtönbüntetésre. Ezt a tragikus eseménysorozatot próbálja közelebb hozni az előadás.   

 

Cím: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1.
Esemény időpontja:2017.06.02 16:30 - 18:00
Szervező neve: Laczkó Dezső Múzeum
Szervező címe: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1.
Szervező tel.: +36 88 426 081
Szervező E-mail: info@ldm.hu
Szervező Weboldal: http://laczkodezsomuzeum.hu/
Érdeklődési kör