Helyek

Veszprém Települési Értéktára


Veszprém Települési Értéktára

Alábbi cikkünkben - a teljesség igénye nélkül - bemutatjuk azokat a veszprémi nemzeti értékeket, melyek felvételre kerültek a Veszprémi Települési Értéktárba, és melyek egy másfél-két órás séta keretében egy útvonalra fűzve megismerhetők. Bővebben Rövidebben

Tematikus sétánkat ajánljuk mindenkinek, aki érdeklődik városunk értékei, rejtett kincsei iránt! Veszprémben összesen 18 nemzeti érték található, melyek közül 5 nyert felvételt a Magyar Értéktárba. A teljes listát cikkünk végén olvashatja.

A VESZPRÉMI VÁR NEMZETI ÉRTÉKTÁRA

1. Nemzeti érték: a Veszprémi Vár, mint szellemi és kulturális örökség

A séta állomása: a Hősök Kapuja előtt


 A Veszprémi Várat a történelmi múlt erős hagyománya tette a Veszprém városi polgári öntudat meghatározó tényezőjévé.A Vár több épülete, környezete műemléki védettséget élvez. A Vár utcában emlékhelyek, emlékjelek, műalkotások, kiállítóhelyek sora látható. A Nemzeti Örökség Bizottsága a nemzeti örökség részévé nyilvánította.

2. Nemzeti érték: a veszprémi püspök királyné-koronázási joga, mint szellemi örökség

A séta állomása: Érseki Palota

A veszprémi püspök királyné-koronázási joga az első Szent István-i alapítású püspökség kiváltsága volt. Veszprém püspökei a magyar történelem sorsfordító évszázadaiban szolgálták a Magyar Királyságot és a keresztény világot. A Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény és a Veszprémi Érsekség több 
koronázási műtárgyat őriz. Vetési Albert püspök Velencében készült 15. századi reneszánsz miseruhája a gyűjtemény egyik kiemelkedő értéke.

3.  Nemzeti érték: A Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltárban és a Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltárában őrzött középkori oklevélgyűjtemény

A séta állomása: Érseki Palota

Kb. 1900 darab középkori – Mohácsi csata előtti – oklevél található itt, a veszprémi káptalan hiteleshelyi levéltárában fennmaradt középkori oklevelek Veszprém és környéke történetének legkorábbi dokumentumai.

4. Nemzeti érték: A veszprémi Szent Mihály Bazilika Szentháromság nevű harangja

A séta állomása:  Szent Mihály Bazilika Főszékesegyház

Az ország legidősebb 20 mázsa feletti harangja, melyet Franz Ulrich Scheichel készített 1725-ben. A harang súlya 4938,5 kg, alsó átmérője 185 cm, magassága 151 cm.               

5. Nemzeti érték: A veszprémi Piarista Gimnázium, mint szellemi és kulturális örökség

A séta állomása: a Piarista Gimnázium előtt

A modern Veszprém megszületésének és fejlődésének első és leghíresebb egyetemes, iskolai és szellemi bázisa lett. 
A mai Magyarország területén elsőként 1711-ben Veszprémben telepedtek le a piaristák Volkra Ottó János veszprémi püspök hívására.

6. Nemzeti érték: A „Mondolat”, mint a magyar nyelvújítás egyik legfontosabb dokumentuma

A séta állomása: a Mondolat emléktábla előtt, a Vár utca elején

A nyelvújítás egyik legfontosabb dokumentuma 1813-ban Veszprémben –Dicshalomban - jelent meg, a helyi Számmer nyomdában készült. A „Mondolat” országos vitát indított el a nyelvújítás dilemmáinak tárgyilagos és józan mérlegelésében. Veszprém magyar tudománytörténeti szerepének fontos bizonyítéka.

 

NEMZETI ÉRTÉKEK NYOMÁBAN A KIRÁLYNÉK VÁROSÁBAN

7. Nemzeti érték: Cholnoky Jenő munkássága és szellemi hagyatéka

A séta állomása: Hotel Historia és Historante, volt Cholnoky-ház udvara (Toborzó utca)

Cholnoky Jenő a földrajztudomány egyik legkiválóbb alakja, Veszprém szülötte, jelentőset alkotott a geomorfológia (felszínalaktan), hidrográfia (víztan) és a meteorológia területén. Vizsgálta a hegységek szerkezetét, a felszíni formák keletkezését, a tavak vízállásának változásait, a karszt-jelenségeket. Veszprémhez, a Bakonyhoz és a Balatonhoz nemcsak születése, hanem tudományos munkássága révén is kötődik.

8. Nemzeti érték: Francsics Károly visszaemlékezései

A séta állomása: Francsics lépcső (a Vas Gereben utcáról a Jókai utcára vezet)

Francsics Károly borbélylegény 1846-tól haláláig naplót, majd naplói alapján visszaemlékezést írt hat kötetben, mintegy 3200 oldalon megörökítette saját életét és Veszprém 1827 és 1873 közötti hétköznapjait, a város és a megye reformkori, szabadságharc alatti és utáni történéseit.

9. Nemzeti érték: Veszprém város helyi védett természeti értékei

A séta állomása: Kálvária-domb

Cél, hogy a városban található védett területeken lévő földtani, víztani, vegetációs, florisztikai, faunisztikai, táji és kultúrtörténeti értékeket megőrizzük. Főbb tételek, területek: Vörösmarty téri tiszafa, a Benedek-hegy, Kálvária-domb, Ördögszikla, Sintér-domb, Jutaspusztai szikla, Csatár-hegy és Miklós Pál-hegy, Kádártai dolomitmezők, Papod és Miklád, Szentkirályszabadja.

 

A ZENE, MINT ÉRTÉK VESZPRÉMBEN

10. Nemzeti érték: Csermák Antal Zeneiskola

A séta állomása: Csermák Antal Zeneiskola

1916. szeptember 1-jén kezdte meg működését az első városi zeneiskola dr. Óvári Ferenc országgyűlési képviselő támogatásával. Jelenlegi épületébe 1982. december 15-én költözött. 

11. Nemzeti érték: Kollár Kálmán karnagy művészeti munkássága

A séta állomása: a Csermák Antal Zeneiskola előtt

Kollár Kálmán 1963-tól 49 éven át volt a Liszt Ferenc Kórustársaság karnagya, számos elismerése és kitüntetése közül az elsőt, a Veszprém Megyei Művészeti Díjat 1983-ban vehette át, majd 2001-ben Gizella-díjat kapott, 2002-ben a Magyar Köztársaság Érdemérem Lovagkeresztjét vehette át.

 

Veszprém Települési Értéktárában szerepel még:

  • Rádió-és televízió-történeti magángyűjtemény
  • „Jutasi Altiszt”, mint kulturális örökség és a Veszprém-Jutasi Altisztképző Intézet épülete
  • Veszprém város közkútjai, Veszprém vízellátása, Bolgár Mihály szellemi öröksége
  • Veszprém város műemlék épületei
  • A Dózsa György Általános Iskola Iskolatörténeti Gyűjteménye
  • Köztársaság Kupa, Veszprém Megyei Ifjúsági Atlétikai Verseny
  • Az Árpád-kori Magyarország tudományműhelye, a veszprémi székesegyházi iskola

A teljes lista és az egyes értékek részletes bemutatása, letölthető pdf fájlokkal itt olvasható.

Cím: Óváros tér 2.
Érdeklődési kör