Programok

Babinszky Csilla kiállítása Veszprémben


Babinszky Csilla kiállítása Veszprémben (2021.07.16 17:00 - 2021.09.04 18:00)

Babinszky Csilla Színe és Fonákja kiállítása Veszprémben a Művészetek Házában. Bővebben Rövidebben

Megnyitó: 2021. július 16. péntek, 17 óra
Művészetek Háza Veszprém / Csikász Galéria

Vár u. 17.


Bevezetőt mond:
Hegyeshalmi László igazgató
Művészetek Háza Veszprém


Megnyitja a kiállítás kurátora:
Dr. Bordács Andrea esztéta, kurátor
az ELTE SEK Vizuális Művészeti Tanszék vezetője

 

 

Babinszky Csilla kiállítása olyan válogatás az életműből, mely egy karakteres ívet mutat be, jár végig
az egyes termeket követve. Műveit az illúzióval való játék, a szem becsapása jellemzi, ami
metaforikus jelentést is hordoz, a valóság és a látszat közti ingázást, az illúzió illúzióját.
Babinszky Csilla rajzi érzékenysége ugyan szembetűnő, mégis sokféle művet készít, többféle témában
és technikával. Ugyanakkor a sokféleségben visszatérő mozzanat a mintha-élmény. Megpendít
dolgokat, úgy csinál, mintha…, de aztán mégsem.
Az egész kiállításban fontos szerepet kap a látszat, a valamilyennek látszani vágy és szükség, a valóság
és illúzió, a szimulákrum. A kiállítás egyik legfontosabb kulcsszava az eredeti értelmében alkalmazott
imázs, mely meggyőződések, elgondolások és benyomások összessége, amelyekkel az egyén bármiről
(tárgy, ember, csoport stb.) rendelkezik. Az imázs a tudatban „lakozik”, mint a tapasztalatok bizonyos
tükörképe, leképeződése. De az egész a művész helyének keresése: mi az, ami látszik, az öndefiníció,
a művészi helye, szerepe és brand kérdése. Az intézményrendszer kritikája is megjelenik
A kiállítás kezdő és végpontja a Rokokó című pohárinstalláció, mely egyszerre köszönti és búcsúztatja
a nézőt. A poharak a falra vízszintesen helyezve hatalmas poharat formálva. A poharak egy részébe
vörösbor van töltve, de az elhelyezkedéséből következően sem elvenni, sem meginni nem lehet.
Az első teremben meghatározó a Seki című mű. A seki egy japán szó, mely a kínai eredetű go játék
szakszava a patt helyzet kifejezésére, melyből egyik fél sem tud továbblépni, ugyanakkor az életben
maradáshoz a másik életben hagyása is szükséges. A go fekete-fehér világa jelenik meg a fekete-fehér
asztal és annak az árnyékát adó feketére festett babszemek által, a dolgok színe és fonákja, ahogy a
kiállítás címe is mondja. A seki a párbeszédre képtelenség, mégis ennek a szükséges voltának a
metaforája.
A Seki művel, pontosabban a babokkal némi formai hasonlóságot mutat a túloldalon a rizses sorozata
(Egy szem rizs, Nem egy szem rizs, Életmentő élelem), mely a mennyiség-minőség és a kontextus
kérdését járja körbe.

A következő nagy egység az illúziókeltés terepe, melynek a középpontjában 2 térbeli csendélet áll és
egy, ami ennek a térbeliségnek a határán. Az installáció-szobrok minden nézetből a lehető
leghűségesebben követve az eredeti tárgyat, egy CD-lejátszót a hangfalakkal és egy komputer. A
megtévesztő látszat, a szem becsapása ebben a szekcióban érvényesül leginkább, szemléltetve, hogy
a valósághoz való viszonyunk mennyire ambivalens. A valóság illúziója által érheti a nézőt a csalódás,
hisz a tárgyakból semmi sem használható, az egész csak egy szimulakrum.
A terem koncepciójához illeszkedik a Re-Recycling című mű, melynek egyik oldalán egy ceruza
képmása található, melynek az modellje 7.33 dollárba került. A kép és a másának, pontosabban a
szimulakrumának a viszonya a művészettörténet egyik legtöbbet elemzett kérdése. Ez a kérdés
merült már fel a 8. századi bizánci képrombolás idején is, milyen viszonyban van a képmás az
ábrázolttal, a szentképek átveszik-e a szentek helyét. De Magritte Ceci n’est pas une pipe művén át a
konceptuális művészetig (pl. Kosuth Egy szék három szék). A kép másik oldalán viszont a 7.33 dollárt
rajzolták meg a ceruzával, vagyis magát a pénzt amiből a ceruza készült.
A következő szekció arra keresi a választ, hogy a személyt, az alkotót mennyire határozzák meg a
külsőségek, pontosabban a brand, a ruházat hogy fejezi ki vagy épp rejti el a személyiséget. Bizonyos
szempontból a művészet is termék, áru, az alkotója is építi vagy épp kéne, hogy építse a maga
brandjét a gyűjtők, a kurátorok, a galériák, a múzeumok felé. Legyen állandó, hogy beazonosítható
legyen, de változzon, hogy divatos maradjon. Ez így együtt persze lehetetlen, s erre az abszurditásra,
elvárásra reflektál Babinszky Neked brand kell I-III. 3 részes munkája. Ehhez a műhöz hasonló kérdést
jár körbe a Strip -avagy ezek a ruháim, de hol vagyok én? című 5 részes rajza, ahol úgy tűnik, hogy a
ruhák határozzák meg a viselőit, ám ha csak a külsőségekre figyelünk épp a lényeg, a személy tűnik el
benne.
A külső meghatározottságból a következő terem személyes terepre lép át. Itt is a rejtőzésen és
megmutatkozáson van a hangsúly, de mégis másképp, a lélek bugyrainak a feltárulkozása. A
Szeretlek-sorozata 14 képből álló mű, egy füzet repetitív módon a szeretlek szó szerepel. A két
festmény az első és az utolsó darabja a munkának, s a többi oldal fotográfia. Az eredeti füzet is a
kiállítás részét képezi. A mániákus ismétlődés teljes feltárulkozást, sőt megszállottságot jelez.
Ugyanakkor ennek az elrejtése is, ahogy a Személyes idő I-II-n látható. Mindkét sorozat ráadásul a
fotó, a festmény, a firka, a jegyzetfüzet médiumának különös találkozása, a befelé tekintő éné.
A kiállítás 5. termében folytatódik az elrejtőzés és feltárulkozás ambivalenciája (Self-Sabotage I-II.),
de a fókusz itt az alkotó pozíciójáról, a művészi létforma érvényességére keresi a választ. Miközben az
aukciókon hatalmas összegekről hallani, az alkotók többsége bizonytalan egzisztenciával és
jövőképpel rendelkezik, úgy érzik, a társadalom számára felesleges a tevékenységük. Ebben a
lehetetlen küldetésben a „szemét” pozíciójával azonosulnak. Ez több munkán is visszaköszön. A
nejlon-installáción, a Bármi lehet, a Self-Sabotage I-II. és Kontempláció műveken.
Bordács Andrea, kurátor

A kiállítás megtekinthető 2021. szeptember 4-ig
naponta 10-18 óráig, szünnap: vasárnap
+36 88 425 204; arthouseweb.hu; arthouse@arthouseweb.hu
Támogató:
Nemzeti Kulturális Alap www.nka.hu

Cím: Veszprém, Vár u. 17.
Esemény időpontja:2021.07.16 17:00 - 2021.09.04 18:00
Szervező neve: Művészetek Háza Veszprém
Szervező címe: 8200 Veszprém, Vár u. 17.
Szervező tel.: +36 88 425 204
Szervező E-mail: arthouse@arthouseweb.hu
Szervező Weboldal: https://www.muveszetekhaza.hu