News

DZIEŃ PRZYJAŹNI POLSKO-WĘGIERSKIEJ


DZIEŃ PRZYJAŹNI POLSKO-WĘGIERSKIEJ

Z pewnością słyszeliście już Państwo o tym przysłowiu: „Polak-Węgier dwa bratanki…” i o tym może też wie wiele osób, że ta przyjaźń ma własne, oficjalne święto. Tę uroczystość obchodzimy w każdym roku 23-ego marca. More Shorter

PROGRAM

Garnizonowy kościół Pijarów p.w. Świętego Emeryk (Veszprém, Vár utca 12.):

17:00 Sławik i Antall - bohaterowie narodów polskiego, węgierskiego i społeczności żydowskiej

Wystawę skompletował Grzegorz Łubczyk - pisarz, publicysta, twórca filmów dokumentalnych, były ambasador Polski w Budapeszcie  - przy współpracy z Instytutem Polskim w Budapeszcie, na zlecenie polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Żegota: Rada Pomocy Żydom

Wystawa poświęcona Narodowemu Dniu Pamięci Polaków, którzy ratowali Żydów w czasie II. wojny światowej. Wystawa powstała w 75 rocznicę powstania żydowskiego w warszawskim getcie - wtedy była węgierska premiera wystawy.

Wystawę zorganizowali: Instytut Pamięci Narodowej, Komisja do Spraw Ujawnienia Zbrodni Popełnionych na Narodzie Polskim, budapesztański Instytut Polski - na zlecenie polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Słowo wstępne wygłosi Dr. Gyula Márfi, arcybiskup arcydiecezji w Veszprém

Wystawę otworzy Joanna Urbańska, dyrektor Instytutu Polskiego w Budapeszcie.

Po otwarciu wystawy nastąpi projekcja filmu dokumentalnego "Na krawędzi życia" (z 2014 r.) (Reżyseria i scenariusz: Grzegorz Łubczyk, operatorzy: Andrzej Czapkowski i Péter Vajda)

 Na czas obchodów Dni Przyjaźni Węgiersko - Polskiej  Zbiory Arcydiecezji im. Błogosławionej Gizelli udostępnią dwie wystawy z Instytutu Poskiego w Budapeszcie. W 1939 roku nazistowskie Niemcy i Związek Radziecki najpierw zawarły tajny pakt o podziale ziem polskich, po czym zaatakowali terytorium Polski. Węgrzy w 1939 roku, kierując się wskazówkami rządu, przyjmowali i ukrywali uciekinierów z Polski. Henryk Sławik polityk, dziennikarz, przewodniczący Komisji Obywateli Polski, wspólnie z Józsefem Antallem seniorem, pełnomocnikiem rządu do spraw uchodźców, według oszacowań, w 1939 roku uratowali życie ponad 30 000 Polakom i 5 000 Żydom.

Rada Pomocy Żydom - kryptonim "Żegota", była unikalną tajną organizacją, podporządkowaną polskim organom rządzącym. Jej celem było ratowanie Żydów, których w czasie II. wojny światowej niemiecki okupant masowo mordował. Członkowie tej konspiracyjnej obywatelskiej organizacji narażali swoje życie, ocalając od śmierci wiele tysięcy żydowskich istnień.

Wystawę można będzie oglądać do 4-go kwietnia.

 

Muzeum im. Dezső Laczkó (Veszprém, Erzsébet sétány 1.):

17:00 Uroczyste otwarcie Dni Przyjaźni Węgiersko - Polskiej

Otwarcie wystawy "Biały orzeł znowu wzbił się!" -  walka o niepodległą Polskę w latach 1795 - 1918.

Słowo wstępne wygłosi Porga Gyula, prezydent miasta Veszprém

Polska w roku 1918 po 123 latach niewoli odzyskała swoją niepodległość. Muzeum im. Dezső Laczkó z okazji 100-lecia tego wydarzenia prezentuje wystawę przybliżającą nam ten okres historii.

Wystawione eksponaty pokazują poszczególne etapy drogi do niepodległości, przedstawiają sylwetki osób, które w tamtych czasach odgrywały ważne role w toczących się wydarzeniach. Możemy obejrzeć monety, wybijane w czasie zaborów, medale pamiątkowe, blaszki z czapek polskich legionistów,  ozdoby sztandarowe i inne element z tamtego okresu. Tablice zawierają dużą ilość informacji, a inne wizualne elementy skupiają cenne wiadomości, służące do pogłębienia wiedzy na temat tego właśnie okresu z polskiej historii nowożytnej. Wystawa "Biały orzeł znowu wzbił się!" jest też okazją do przedstawienia sylwetki i życia Józefa Piłsudskiego, polskiego i europejskiego męża stanu, polityka i dowódcy, który był jednym z największych osobowości w polskiej historii, a odzyskanie niepodległości wiąże się ściśle z jego postacią.

Wystawę można oglądać od 19-go marca do 5-go sierpnia.


Szkoła Muzyczna im. Antala Csermáka (Veszprém, Megyeház tér 5.):

17:00 Koncert Presto

Koncert z udziałem nauczycieli veszprémskiej Szkoły Muzycznej im. Antala Csermáka i nauczycieli tarnowskiego Zespołu Szkół Muzycznych im. Padarewskiego

18:00 Warsztaty taneczne z zespołem "Kőris"

Udział biorą wychowankowie  Szkoły Muzycznej im. Antala Csermáka i  Zespołu Szkół Muzycznych im. Padarewskiego

Współorganizatorem programów jest Samorząd Narodowości Polskiej w Veszprém.


Galeria  Artystyczna w Veszprém / Galeria Współczesna - Zbiory László Vassa (Veszprém, Vár u. 3-7.):

18:00 Prezentacja wstępna pisma literackiego "Warsztaty Vár Ucca" nr 2018/1 o tematyce poskiej

Sztuka Europy Środkowej jest skarbem dla narodów zamieszkujących tę część Europy. Kultury przeplatają się ze sobą w różny spsób. Literatura, jej tematyka i format  jest przykładem takich połączeń.  Pismo literackie "Warsztaty Vár Ucca" nr 2018/1 pokazuje nam te ciekawe związki. W wydaniu pokazane są sylwetki współczesnych polskich autorów i tłumaczy, na prezentacji będzie można posłuchać interesujące fragmenty tekstów. Gospodarzem spotkania jest redaktor naczelny pisma Ottó Fenyvesi.


Miejskie Centrum Kultury "Agora" w Veszprém - sala teatralna (Veszprém, Táborállás park 1.):

18:00 Tydzień Filmu Polskiego w Agorze w Veszprém - "Bez słów / Chce się żyć"

(napisy, dramat polski z 2013 r., 112 minut)

Przed projekcją filmu wykład krytyka filmowego Márka Zalána, otwierający cykl projekcji filmów w Agorze.

Reżyseria: Maciej Pieprzyca

Występują: Dawid Ogrodnik, Dorota Kołak, Arkadiusz Jakubik

Mateusz jest młodym 26-letnim mężczyzną, który jest przykuty do wózka inwalidzkiego, nie może też komunikować się z otoczeniem, gdyż z powodu urazu mózgu jest niezdolny do wypowiadania słów. Jeden z lekarzy wydaje orzeczenie: nie warto zajmować się Mateuszem, bo jest on tylko rośliną. Ale Mateusz ma swoje odczucia, przeżywa i ma osobowość jak każdy inny człowiek. Nie chce się poddać, próbuje kontaktować się na swój sposób z otoczeniem, chce dowieźć, że nie jest wegetującą rośliną, ale jest człowiekiem.

Od lat 12-u

Wstęp wolny


Kościół p.w. Świętej Małgorzaty z dynastii Arpadów (Veszprém, Szent Margit park 1.):

19:00 Koncert zespołu muzyki dawnej  Anima Polonica

Zespół muzyki dawnej  Anima Polonica powstał na Węgrzech w 2017 roku. Członkami są zawodowi muzycy polskiego pochodzenia. Karolina Socha (sopran), Danuta Misiąg - Oltár (fujarka) i Edyta Deák (organy). Zespół postawił sobie za cel rozpowszechnianie muzyki dawnej, w szczególności popularyzację polskiej muzyki tego gatunku.


Od 19 marca (poniedziałek) - do 3 kwietnia

Zbiory Arcydiecezji im. Błogosławionej Gizelli - Dom Tejfalussy (Veszprém Vár utca 35.):

"Oni pisali historię - Jan Paweł II. i Jan XXIII.: ich święta droga życia"

Droga życia tych głów Kościoła, ich służba papieska i dyplomatyczna, prezentacja osobowości tych wybitnych postaci - to temat wystawy w Muzeum Gizelli, która została otwarta jeszcze przed kanonizacją w 2014 roku. Wystawa przedstawia około 100 fotografii, otrzymanych z największego archiwum fotograficznego Środkowej Europy (MTI / MTVA - Fundacja Wspierania Usług Medialnych i Obsługi Mienia) i ze zbiorów fotografów - Piotra Jantosa krakowskiego i Imre Szirányi fotografa veszprémskiego.

Wystawę można oglądać do 4 kwietnia.

 


Muzeum im. Dezső Laczkó (Veszprém, Erzsébet sétány 1.)

14:00 Konkurs związany z wystawą "Biały orzeł znowu wzbił się!"

Dwu etapowy konkurs dla uczniów klas 7 - 8-ej, zorganizowany przez Muzeum im. Dezső Laczkó na bazie wystawy  "Biały orzeł znowu wzbił się!" -  walka o niepodległą Polskę w latach 1795 - 1918. W etapie pierszwym 3-osobowa drużyna musi przygotować prezentację komputerową w formacie PPT na temat wspólnej polsko - węgierskiej  historii. Miejscem finału dla najlepszych 6 drużyn będzie Muzeum im. Dezső Laczkó. Drużyny przedstawią swoje prezentacje, a o wyniku końcowym zadecudują punkty zdobyte podczas rozwiązań wielu zabawnych zadań.


Galeria Artystyczna w Veszprém / Galeria Współczesna - Zbiory László Vassa (Veszprém, Vár u. 3-7.)

17:00 Oprowadzenie po wystawie "Polska Geometria" przez artystę Istvána Haásza

István Haász pokaże wystawę subiektywnie, jako osoba znająca twórców wystawionych dzieł i przekaże zwiedzającym własne odczucia związane z  pokazanymi eksponatami.
"Polska Geometria / Polskie dzieła geometryczne wybrane ze Zbiorów László Vassa"

Zbiory László Vassa posiadają sporą kolekcję geometrycznych dzieł ze Środkowej Europy, w tym też zbiory polskie, które ciągle  powiększają się. W porównaniu z państwami tego regionu możemy stwierdzić, że właśnie w Polsce jest najbardziej żywy styl trendów lat dwudziestych - trzydziestych, który najlepiej prezentuje Łódzkie Muzeum Sztuki ze swoimi unikatowymi zbiorami, a także twórczość takich mistrzów jak Katarzyna Kobro, Henryk Stażewski, Władysław Strzemiński oraz ich uczniowie z lat sześćdziesiątych.

Wystawione są dzieła takich twórców jak: Andrzej Gieraga (1934 Śliwoniki), Jerzy Kałucki (1931 Lwów, Ukraina), Jan Pamuła (1944 Spytkowice), Henryk Stażewski (Warszawa 1894 - 1988), Ryszard Winiarski (Lwów, 1936 - 2006), Jerzy Grabowski (1933 - 2004)

Wystawę można obejrzeć do 23 czerwca 2018 r.


Biblioteka Wojewódzka im. Károlya Eötvösa (Veszprém, Komakút tér 3.)

17:00 Węgierskie pamiątki w Polsce. Wystawa fotograficzna i prezentacja książki

Wystawę otworzy pedagog Márta Badacsonyi Halmayné

Wystawa Węgierskie pamiątki w Polsce jest selekcją obrazów z tomu o tym samym tytule i jest do obejrzenia w części wystawowej na parterze biblioteki od 7-go marca 2018 r. Książka została wydana przez Centrum Nauki Józsefa Antalla.

Wystawa jest do obejrzenia od 7 do 31-go marca w godzinach otwarcia biblioteki.

 

17:30 Prezentacja książki "Interes i miłość". Polskie wspomnienia o walkach za wolność  w latach 1848 - 1849

W sali Kisfaludy Biblioteki Wojewódzkiej im. Károlya Eötvösa współautor tomiku "Węgierskie pamiątki w Polsce" István Kovács przedstawi wizualną prezentację książki. Wiodącym tematem będą polskie wspomnienia o walkach za wolność w 1848 roku.


Szkoła Muzyczna im. Antala Csermáka (Megyeház tér 5.)

18:00 Wspólny koncert wychowanków szkoły im. Antala Csermáka w Veszprém i Zespołu Szkół Muzycznych  im. Paderewskiego w Tarnowie

Współorganizatorem programu jest Samorząd Narodowości Polskiej w Veszprém.


Miejskie Centrum Kultury "Agora" w Veszprém - sala teatralna (Veszprém, Táborállás park 1.)

18:00 Tydzień polskich filmów w Agorze w Veszprém - "80 milionów"(napisy, komedia polska z 2011 r., 102 minuty)
Reżyseria: Waldemar Krzystek
Występują: Filip Bobek, Marcin Bosak, Wojciech Solarz, Piotr Głowacki, Sonia Bohosiewicz

W filmie reżysera i pisarza Waldemara Krzystka wartka akcja obrazu wprowadzi nas  w ważny dla Polski okres XX-go wieku. Jest rok 1981, 10 dni przed wprowadzeniem stanu wojennego. Wrocławski oddział ruchu Solidarności nie cofnie się przed żadnym zadaniem, które by prowadziło do obalenia komunizmu. Członkowie oddziału dostają  ostrzeżenie, że niebawem zostanie wprowadzony stan wojenny, ale jeszcze udaje im się wyciągnąć z państwowego banku 80 milionów złotych, które były złożone na koncie związku zawodowego. Władza transakcję tę określa jako "obrabowanie banku" i robi wszystko, aby pieniądze odzyskać. W 2013 roku film był mianowany do nagrody Oscara w kategorii najlepszych filmów obcojęzycznych.

Od 12 lat

Wstęp wolny


Hangvilla - sala koncertowa (Veszprém, Brusznyai u. 2.)

19:00 Wieczory węgiersko - polskie w Hangvilla: koncert fortepianowy Łukasza Piaseckiego

Łukasz Piasecki, uzdolniony młody pianista jest studentem Warszawskiej Akademii Muzycznej. Obecnie w ramach programu Erasmus kształci się się na Akademii Muzycznej im. Ferenca Liszta w Budapeszcie pod kierunkiem Gábora Eckhardta. We Włoszech w kategorii muzyki kameralnej zdobył nagrodę prestiżową. Na koncercie z okazji Dni Przyjaźni Węgiersko - Polskiej wykona utwory Chopina, Bartóka i Liszta.


Wojewódzka Biblioteka im. Károlya Eötvösa - sala Kisfaludy (Veszprém, Komakút tér 3.)

17:00 Prezentacja książki historyka Vilmosa Gála p.t. "Polski fresk"

Tematem książki są losy polskich uciekinierów, którzy schronili się się na Węgrzech w czasie drugiej wojny światowej. Z autorem rozmawia Attila Szalai pisarz, publicysta, tłumacz.

Program Samorządu Narodowości Polskiej w Veszprém


Miejskie Centrum Kultury Agora w Veszprém (Veszprém, Táborállás park 1.)

18:00 Tydzień filmu polskiego  w Agorze w Veszprém - Druga strona medalu / Rewers
(napisy, komedia polska z 2009 r., 99 minut)
Reżyseria: Borys Lankosz
Występują: Agata Buzek, Krystyna Janda, Anna Polony

Akcja filmu rozgrywa się w latach 50-tych. Główna bohaterka to 30-letnia panna Sabina, którą matka chce wydać za mąż za wszelką cenę. Nie jest to łatwe zadanie, gdyż dużo wspaniałych mężczyzn poległo na wojnie, a pozostali nie są zbyt atrakcyjni. Pewnego dnia na horyzoncie zjawia się inteligentny, przystojny mężczyzna i tu zaczyna się kłąb niesamowitych zdarzeń. Sabina jest szczęśliwa, nie zdaje sobie sprawy, że jej ukochany posiada tajemnicę.

Od 12 lat

Wstęp wolny


Kościół Św. Małgorzaty z dynastii Arpadów (Veszprém, Szent Margit park 1.)

19:00 Koncert organowy Marka Stefańskiego

Marek Stefański, artysta organowy uzyskał dyplom Krakowskiej Akademii Muzycznej w roku 1994. Od 1996 do 2007 roku był organistą w Kościele Mariackim w Krakowie.  Od 1999 roku naucza w Krakowskiej Akademii Muzycznej. Na swoim koncie ma niezliczoną ilość koncertów w całej niemal Europie.


Hangvilla - sala koncertowa (Veszprém, Brusznyai u. 2.)

9:30 - 12:00 Węgiersko  - Polskie Forum Gospodarcze

Zaproszony wykładowca: Marek Kłoczko, dyrektor generalny i wiceprezes polskiej Krajowej Izby Gospodarczej
(współorganizator: Samorząd Narodowości Polskiej w Veszprém)

Wykład w języku węgierskim pt.: Polska i węgierska gospodarka wobec wyzwań współczesności.

Veszprém, miasto o statucie województwa i Wojewódzka Izba Handlu i Przemysłu 22. marca w czwartek od godziny 9:30  organizują Węgiersko - Polskie Forum Gospodarcze, na którym usłyszymy wykłady węgierskich i polskich izb gospodarczych, izb handlu i przemysłu oraz przedstawicieli ministerstw spraw zagranicznych i handlu zagranicznego. Będzie też mowa o owocnej dwustronnej współpracy gospodarczej i turystycznej.

Do wzięcia udziału w forum potrzebna jest wstępna rejestracja w terminie do 20-go marca, na poniższym adresie e-mailowym:

vkik@veszpremikamara.hu


Balatonalmádi (Balatonalmádi, Véghely Dezső u.)

10:00 Spacer po mieście Balatonalmádi i wizyta w Europejskim Parku Pomników o nazwie "Uścisk ręki".

Europejski Park Pomników "Uścisk ręki" powstał w Balatonalmádi w 2013 roku. Mieści się parę kroków od Balatonu, ale też w niedalekiej odległości od centrum miasta. Jego sława przekroczyła już granice Węgier. Park ten został stworzony na podstawie wizji malarza i grafika Lajosa Veszeli. W plenerze znajdują się pomniki węgierskich, włoskich, fińskich twórców, w październiku 2017 roku do zbiorów dołożyli swoje prace polscy rzeźbiarze - Marek Brzózka, Rafał Rychter, Karol Szostak, Tomasz Skórka és Łukasiak Drozd  

Wstęp do parku musi być poprzedzony rejestracją.

Prosimy się rejestrować na: program@veszpremiprogramiroda.hu


Salezjanum Turystyczne Centrum Arcybiskupstwa (Veszprém, Vár u. 31.)

14:00 Konferencja Świętej Kingi

14:00 Powitanie: arcybiskup dr. Gyula Márfi, András Buskó - radny w Komisji ds. Kultury w Ogólnokrajowym Samorządzie Polskim, Zoltán Balázs Takács - prezes Stowarzyszenia Kulturalnego im. Świętej Kingi z dynastii Arpadów, Gergely Szabó -  burmistrz gminy Küngös

 Salezjanum Turystyczne Centrum Arcybiskupstwa: otwarcie wystawy "Dwa wiecznie żywe dęby"

"Węgry i Polska są jak dwa wiecznie żywe dęby, które mają osobne pnie z koroną, ale ich korzenie są mocno rozgałęzione, łączą się ze sobą i niepostrzeżenie stają się jednością. Dlatego życie jednego z nich jest uzależnione od drugiego, bez siebie nie potrafią istnieć" - słowa Stanisława Worcella (1849)

Wystawa otwarta do 30 kwietnia

Wykłady:

14:20 Postać Świętej Kingi z dynastii Arpadów (Piotr Stefaniak, historyk krakowski)

15:20 Historyczne zamki polskie (András Buskó, przewodniczący Samorządu Narodowości Polskiej w XVII-ej dzielnicy Budapesztu)

16:15 Stowarzyszenie Świętej Kingi w Starym Sączu  (Mieczysław Witkowski - prezes Stowarzyszenia Świętej Kingi w Starym Sączu)


Kaplica Świętej Anny (Ranolder János tér 16.)

17:00 Msza kończąca program, uświetniona wystawionymi relikwiami Świętej Kingi. Mszę celebruje Zsolt Beke proboszcz z Küngös.

Programy towarzyszące: wyrób certyfikatów i pieczęci, malowanie herbów, malowanie ikon, wyrób skór (bransolety), degustacja produktów ze Spiżarni Świętej Kingi w Küngös.

Udział w programach za wstępną rejestracją, którą można zrobić klikając na poniższy link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqr6x63iYcC1E9CPfIhtT0NXjfVgLcAX2HzCZz3z6BgKpweg/viewform

Konferencję zorganizowali:  Kulturalne Stowarzyszenie im. Świętej Kingi z dynastii Arpadów, Salezjanum Turystyczne Centrum Arcybiskupstwa i Archiwum Arcydiecezji Veszprém


15:30 - 17:00
Spacer z polskojęzycznym przewodnikiem po Veszprém 

Wyruszamy z placu Óváros tér

Spacer z polskojęzycznym przewodnikiem po Veszprém będzie trwać około 1,5 godziny. Uczestnicy poznają historyczną część miasta. Program organizuje Turystyczna Nieprofitowa Sp. z o.o. w Veszprém. Udział w spacerze jest bezpłatny, potrzebna tylko wstępna rejestracja. Maksymalna wielkość grupy to 50 osób. Przyjmujemy zgłoszenia w porządku chronologicznym.


Galeria Artystyczna w Veszprém / Pałac Dubniczay / Galeria zamkowa (Veszprém, Vár u. 29.)

17:00 Artyści Tomasz Piars i Antal Plank poprowadzą po ekspozycji pt. Poza granicami delikatnej geometrii przestrzeni

Poza granicami delikatnej geometrii przestrzeni / Beyond the Fragile Geometry of Space to wystawa dwóch artystów - Tomasza Piarsa i Antala Planka

Otwarcie wystawy: 14 marca godz.18:00
Wystawę otworzy: Patrycja Rup, kurator wystawy

Poza granicami delikatnej geometrii przestrzeni - to połączenie prac malarskich polskiego artysty Tomasza Piarsa i dzieł węgierskiego rzeźbiarza Antala Planka. Dzieła stanowią pewną całość dzięki dialogowi między pracami artystów. Wystawa pokazuje nam skomplikowane związki między abstrakcyjnymi formami geometrycznymi. Twórcy prowadzą analizę form estetycznych i strategii artystycznych, przekraczają granice czasowe i przestrzenne. Geometria przekształca się w metaforę.

Ekspozycja otwarta do 15 kwietnia


Katolicka Szkoła Padányi (Veszprém, Szeglethy József u. 6.)

18:00 - 20:00 Wieczór jubileuszowy: Podczas wieczoru Katolicka Szkoła Padányi i jej dwie polskie szkoły parterskie uczczą jubileusz pięciu lat współpracy. W programie przegląd zdjęć z minionego okresu, wspólne zabawy, agape, tańce.

Katolicka Szkoła Padányi utrzymuje kontakty z dwiema partnerskimi szkołami w Polsce. Dni Przyjaźni Węgiersko - Polskiej są dobrą okazją do obchodzenia piątej  rocznicy współpracy. Krakowska Katolicka Szkoła Sióstr Prezentek przyjeżdża w grupie 30-osobowej, a Rzeszowska Katolicka Szkoła Sióstr Prezentek będzie gościć w Veszprém z 17 wychowankami i 4 nauczycielami.


Miejskie Centrum Kultury "Agora" w Veszprém - sala teatralna (Veszprém, Táborállás park 1.)

18:00 Tydzień Filmu Polskiego w Agorze w Veszprém - "Schronisko (The Zookeeper's Wife)"
(dubbing, amerykański dramat biograficzny z 2017 r., 124 minuty)
Reżyseria: Niki Cargo
Występują: Jessica Chastain, Daniel Brühl, Johan Heldenbergh

Na podstawie prawdziwej historii. Losy kobiety, matki, która uratowała setki istnień ludzkich w czasie drugiej wojny światowej. W 1939 roku w Polsce małżeństwo Antonina Żabińska i dr. Jan Żabiński prowadzili i opiekowali się dobrze prosperującym ogrodem zoologicznym w Warszawie. Po najeździe nazistów niemieckich na Polskę Rzesza wyznaczyła im głównego zoologa, któremu mieli składać doniesienia. Wypracowawszy własny sposob działania, w zupełnej tajemnicy pracują dla ruchu oporu. Opracowują plan, na podstawie którego mogą ocalić wiele istnień z warszawskiego getta. Antonina tym co robi naraża na śmierć siebie i swoje dzieci.

Od 12 lat

Wstęp wolny


Hangvilla sala koncertowa (Veszprém, Brusznyai u. 2.)

19:00 Wieczory Węgiersko - Polskie w Hangvilla: wieczór galowy zespołów folklorystycznych: występ zespołu Polonez i Zespołu Tańca Veszprém - Bakony

Zespół folklorystyczny Polonez powstał 15 lat temu. Półtorej dekady temu przewodnicząca Samorządu Narodowości Polskiej w XVIII-ej dzielnicy Budapesztu i jednocześnie prowadząca zespół Katarzyna Balogh w tym celu powołała do życia tę formację ludową, aby pokazać węgierskim bratankom polski taniec ludowy i polskie pieśni. W czasie tych 15 lat zespół występował i odnosił sukcesy na festiwalach w Polsce, Szwecji, Francji, na Gibraltarze, Cyprze, Maladze. Często występuje w najróżniejszych miejscach na Węgrzech. W repertuarze ma takie tańce ludowe i regionalne jak polonez, kujawiak, oberek, środkowopolskie suity, a także czardasz i palatás.

Zespół Tańca Veszprém-Bakony powstał sześć lat temu, po połączeniu się dwóch zespołów o dużym artystycznym dorobku, a mianowicie Zespołu Tańca Veszprém i Zespołu Tańca Bakony. Nowy skład zespołu z podwójną siłą pracuje nad tym, aby taniec ludowy ocalić dla przyszłych pokoleń. W ostatnich latach mieli kilkaset występów w kraju i zagranicą. Kierownikiem artystycznym zespołu jest Ignác Kádár.


Kościół Świętej Małgorzaty z dynastii Arpadów (Veszprém, Szent Margit park 1.)

19:00
Koncert Chóru Mariańskiego z Krakowa

Chór powstał przy kościele Ojców Misjonariuszy p.w. Maryji Dziewicy z Lourdes na początku lat 30-ch. Od 1968 roku, tzn. już od 50 lat chórem dyryguje Dr. Jan Rybarski, który jest jednocześnie organistą tegoż kościoła. Chór jest zaliczany do szóstki najlepszych chórów w Polsce. Brał udział w licznych krajowch i międzynarodowych konkursach, zawsze zajmując wysokie pozycje.


Hangvilla – Expresszó (Veszprém, Brusznyai Árpád u. 2.)

19:00 Koncert jazzowy Zbigniewa Namysłowskiego i Dresch Quartet-u

Zbigniew Namysłowski (ur. 1939 r.) multy-instrumentalista (saksofonista sopranowy i altowy, flecista, puzonista, wiolonczelista, pianista), kompozytor i aranżer, jest niewątpliwie najbardziej znanym polskim muzykiem w świecie jazzu. Karierę rozpoczął w 1956 roku jako pianista, później jako wiolonczelista i puzonista W tamtych latach grał w najbardziej znanych polskich zespołach. W 1958 roku był członkiem zespołu Polish All Stars, który po wojnie jako pierwszy koncertował w Europie zachodniej (Dania, Francja). Wtedy właśnie z pośród instrumentów wybrał saksofon altowy, który do dziś jest jego głównym instrumentem. W 1961 roku stworzył swój pierwszy zespół jazzowy o nazwie Jazz Rockers. W 1962 roku jako pierwszy muzyk z Europy wschodniej, razem z prowadzonym przez Andrzeja Trzaskowskiego zespołem The Wreckers, koncertował w USA i wziął udział w słynnym Festiwalu Jazzowym Newport '62. W 1963 roku na zachodzie ukazał się jego album p.t. Lola, wydany przez angielską firmę Decca i był to pierwszy album nagrany przez muzyka ze wschodniej Europy. W ciągu lat powołał do życia wiele formacji muzycznych, wydał ponad 40 płyt, z których wiele jest zaliczanych do historii jazzu, np. Lola, Winobranie, Kujawiak Goes Funky, Jasmin Lady, Air Condition, Standards, Assymetry. Jako współmuzyk wystąpił w 80 albumach.

Charakterystyczny styl i rozpoznawalny dźwięk  jego utworów wywodzi się z miłości do polskiej góralskiej muzyki ludowej i sonorystyki jazzu amerykańskiego. Ogień i napięcie to elementy bardzo charakterystyczne dla jego twórczości, przez nie jego muzyka staje się podobna do muzyki Jackie McLeana és Mike Osborna.

Dresch Quartet: Mihály Dresch – saksofon tenorowy i sopranowy, fuhun, wokal; Miklós  Lukács – cymbały; Marcell Gyányi – kontrabas; István Baló – perkusja.


22 - 23 marca (czwartek - piątek)

Hangvilla - sala koncertowa (Veszprém, Brusznyai u. 2.)

Konferencja Węgierskich i Polskich Miast Partnerskich

Udział w konferencji tylko dla zarejestrowanych uczestników

Tematy dwudniowej Węgiersko - Polskiej Konferencji Miast Partnerskich to w dniu pierwszym, w czwartek 22. marca godz. 14:00,  tzw. Smart City, tematem dnia drugiego, 23. marca w piątek godz. 9:30, będzie Europejski Rok Dziedzictw Kultury 2018. W programie konferencji usłyszymy wykładowców z ministerstw węgierskich i polskich oraz poznamy wiele dobrych praktycznych rozwiązań, które zastosowały we własnym środowisku Polska i Węgry.

Do wzięcia udziału w konferencji potrzebna jest wstępna rejestracja w terminie do 20-go marca, na poniższym adresie e-mailowym:

polhu@gov.veszprem.hu


22 - 23 marca (czwartek - piątek)

Kobiecy Okrągły Stół z Veszprém (VENÖKE), Fundacja Kobieca (eFKa) Kraków - Polska, organizacje kobiece z Veszprém i okolic - spotkanie konferencyjne

22 marca, czwartek

Muzeum im. Dezső Laczkó - sala zbiorów i druków specjalnych (Veszprém, Erzsébet sétány 1.)

10:00 Otwarcie wystawy "Kobiety niepodległości"

W 2018 roku Polska obchodzi 100-lecie odzyskania niepodległości. Po 123 latach zaborów Polska znowu znalazła się na mapach Europy. W ciąg wydarzeń tego okresu  włączyły się też polskie kobiety. Bohaterskie matki, kobiety naukowcy i żołnierze - to im też zawdzięczamy wolność.

Wystawa powstała dzięki Polskiemu Muzeum Historii na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

10:30 Sympozjum: prezentacja przybyłych organizacji kobiecych, przedstawienie węgierskich i polskich ruchów kobiecych, opis ich charekterystycznych cech i odpowiedzi na aktualne wyzwania.

Muzeum im. Dezso Laczkó - sala wykładowa na parterze.

13:00 Workshop: organizacja eFKa  „Jump Over the Wall" (Przeskocz ścianę) - prezentacja prac organizacji, opis historycznego tła i wątków biograficznych związanych z 100-ą rocznicą zdobycia przez polskie kobiety prawa do głosowania.

23 marca, piątek

10:00 Spacer po mieście królowych
Rola jaką odegrały kobiety w historii miasta Veszprém - historyczne, literackie, artystyczne wartości, które nam pozostawiły i co jeszcze zawdzięczamy kobietom żyjącym tutaj, lub związanymi z miastem.

Długość spaceru około 2,5 godziny. Wyruszamy z pod pomnika Sissi (Erzsébet liget)

W razie niepogody program w formie projekcji odbędzie się w muzeum im. Dezső Laczkó.


Szkoła Muzyczna im. Antala Csermáka, sala im. Csermáka (Veszprém, Megyeház tér 5.)

11:00 Spotkanie kulturalne szkół partnerskich z Veszprém i zTarnowa

Wspólny występ szkół: Szkoła Podstawowa o profilu niemieckojęzycznym im. Dózsa György z Veszpérm, Katolicka Szkoła Podstawowa im E. Szilágyi z Veszprém, Szkoła Podstawowa nr 15 im. Gen. Józefa Bema z Tarnowa i Szkoła Podstawowa nr. 20 im. Polskich Olimpijczyków z Tarnowa. Po występie szkół warsztaty taneczne, wspólna nauka tańca. Szkoły odnowią umowy o dalszej współpracy.                                        

Spacer z polskojęzycznym przewodnikiem po Veszprém
15:00 - 16:30

Wyruszamy z placu Óváros tér

Spacer z polskojęzycznym przewodnikiem po Veszprém będzie trwać około 1,5 godziny. Uczestnicy poznają historyczną część miasta. Program organizuje Turystyczna Nieprofitowa Sp. z o.o. w Veszprém. Udział w spacerze jest bezpłatny, potrzebna tylko wstępna rejestracja. Maksymalna wielkość grupy to 50 osób. Przyjmujemy zgłoszenia w porządku chronologicznym.


Kościół Świętej Małgorzaty z dynastii Arpadów (Veszprém, Szent Margit park 1.)

19:00 Koncert galowy chórów.

Występują:

Chór Mariański (Kraków)  - dyryguje: Jan Rybarski

Chór Miasta Veszpérm - dyryguje: Ágnes Erdélyi

Chór im. Franciszka Liszta - dyryguje: Péter Kővári

Chór Kobiecy Gizella - dyryguje: Gabriella Gazdag Borbásné

Chór Schola Regina - dyryguje: Rita Nagy Rostetterné


23 - 25 marca

"Polsko - Węgierski" Unifest: węgiersko - polski kulturalny festiwal młodzeży w Veszprém


10.00 Msza Święta w katedrze p.w. Świętego Michała (Veszprém, Vár u. 27.)

Uroczysta msza będzie celebrowana przez kardynała Pétera Erdő, z udziałem Andrása Veresa przewodniczącego węgierskiej -  i Stanisława Gadeckiego przewodniczącego polskiej Konferencji Biskupów oraz z Gyulą Márfi, arcybiskupem veszprémskim. We mszy będzie uczestniczyć węgierska i polska Para Prezydencka oraz księża z Arcydiecezji Veszprém i ksiądz proboszcz całej węgierskiej Polonii.

Wystąpi Orkiestra Węgierskich Lotniczych Sił Zbrojnych  oraz chór Szkoły Sióstr Prezentek w Krakowie (dyryguje Maciej Rutkowski), chór średniej Szkoły Katolickiej Padányi "Padányi Schola" (dyryguje Cecilia Zsilinszky), chór Świętej Kingi ze Stowarzyszenia Katolików Polskich na Węgrzech im. Św. Wojciecha (dyryguje Szilveszter Rostetter).

Na organach grają: Cecilia Zsilinszky i Szilveszter Rostetter.

Mszę można będzie oglądać na telebeamie umieszczonym w namiocie na placu Świętej Trójcy przed katedrą.


15:00 Stadion Uniwersytecki w Veszprém (Veszprém, Wartha Vince u. 3.)

Starcia rywali

Dzień sportu z udziałem kibiców klubów piłki ręcznej drużyn: Telekom Veszprém i Wisła Płock


Miejskie Centrum Kulturalne w Veszprém Agora (Veszprém, Táborállás park 1.)

Sale nr 207, nr 208, sala teatralna, hol przed salą teatralną i hol na piętrze

15:00 - 20:00 Dzień Narodowości Polskiej

15:00 Ogłoszenie wyniku konkursu "Polskie opowieści i legendy"

15:00 - 17:00 Śpiący rycerze - interaktywne warsztaty nawiązujące do polskich legend Uczestnicy warsztatów będą mieli okazję wykonać główną postać legend,  śpiącego rycerza.

Warsztaty będą dwujęzyczne, czekamy na polskie dzieci.

Polska gra towarzyska pt. " Stoimy w kolejce", grę prowadzi Csa-ládika.

16:00 - 17:00 Projekcja polskich filmów rysunkowych (Bolek i Lolek, Zaczarowany ołówek)

17:00 Otwarcie wystawy "Plakat polski"
"Sztuka Ulicy" - tak w Polsce od już dawna nazywa się sztukę plakatową. Plakaty o tematyce kulturalnej odgrywają dużą rolę w historii plakatu nowoczesnego. Szkoła Polskiego Plakatu w latach 1956 - 1963 była uznawana jako najlepsza na świecie. Po roku 1989 obok mistrzów plakatu pojawili się młodzi projektanci tego gatunku, wnosząc ze sobą zmiany, nowe tendencje. Byliśmy świadkami stopniowej przemiany w sztuce polskiego plakatu, można było zauważyć wyraźne zmiany w wyborze tematyki i w technice wykonania. Wziąwszy pod uwagę styl tradycyjny i awangardowy, przeliczając ilość nagród, zdobytych na różnych konkursach, możemy oświadczyć, że polski plakat w dalszym ciągu cieszy się dużym uznaniem na świecie.

Wystawę można obejrzeć do 13 kwietnia

17:30 Koncert galowy polskich szkół partnerskich
Gości powita: Roman Ciepiela prezydent miasta Tarnowa i Gyula Porga prezydent miasta Veszprém

Wystąpią:

Tarnowska Szkoła Podstawowa nr 15 im. Gen. Józefa Bema: występ chóru

Tarnowska Szkoła Podstawowa nr 20 im. Polskich Olimpijczyków: formacja tańca nowoczesnego

Rzeszowskie Gimnazjum Sióstr Prezentek :

            - pieśni ludowe z zespołem tańca ludowego

            - polskie pieśni patriotyczne i współczesne (soliści: Julia Różańska, Wojciech   Stawarz, Kinga Mazgaj)

            - polska muzyka filmowa w wykonaniu szkolnego zespołu

19:00 Degustacja tradycyjnych polskich potraw

Samorząd Narodowości Polskiej w Veszprém przy współpracy z Miejskim Centrum Kultury Agora już po raz trzeci organizuje program związany z Dniem Przyjaźni Węgiersko - Polskiej.

Wstęp wolny


Hangvilla . sala koncertowa (Veszprém, Brusznyai u. 2)

Wieczory Węgiersko - Polskie w Hangvilla - Koncert jazzowy w wykonaniu Pétera Rozsnyói i polskich artystów muzycznych

"Poeci mają łatwiej, bo ars poetica-ę wyrażają słowami. Muzycy mają tylko instrumenty. Dla muzyka nie jest łatwym zadaniem wyrazić uczucie danej chwili. Jazz jest muzyką spontaniczną i improwizacyjną. Dla mnie improwizacja znaczy wolność, a trio to najlepsza formacja do przekazania moich myśli i koncepcji twórczej. Gdy improwizuję, staram się aby jak najwięcej przestrzeni i czasu pozostawić dla muzyki" Péter Rozsnyói dyplom artysty i pedagoga otrzymał w 2004 roku, jako wychowanek Kálmána Oláha na Akademii Muzycznej im. Franciszka Liszta na wydziale jazzu i fortepianu. Koncertował z wieloma znakomitościami ze świata jazzowego, od 2003 roku nagrał wiele utworów dla radia i telewizji. Regularnie konceruje z Gáborem Winand, Imre Kőszegi, Jánosem Egry.


Ten akustyczny zespół pierwszy swój występ miał na głównym placu w polskiej stolicy. Złożona z zawodowych muzyków formacja grała dla przechodniów, a celem było dostarczenie ludziom pozytywnych przeżyć. Ich wpadająca w ucho muzyka szybko stała się bardzo popularna w całym kraju, zaczęli być sławni. Pierwszą swoją płytę, która powstała dzięki społecznej zbiórce,  wydali w 2014 roku. Od tego zaczęła się ich kariera. Na Węgrzech pierwszy raz wystąpili w 2016 roku na Veszprémskim Festiwalu Muzyki Ulicznej.

Między 20 i 25-m marca w ramach obchodów Dni Przyjaźni Węgiersko - Polskiej będą koncertować w różnych częściach miasta.

 


Od 19-go do 25-go marca w czasie tygodnia Dni Przyjaźni Węgiersko - Polskiej w kilku veszprémskich restauracjach w menü znajdą się dania polskie. W przygotowaniu posiłków węgierskim kucharzom będzie pomagał mający polskie korzenie Jacek Luzsa, szef kuchni Malackrumpli i Pierre Vajda, krytyk gastronomiczny, który uczył się przez 10 lat w Polsce, patronuje i jest specjalistą w organizowaniu  programów gastronomicznych.

Do akcji włączyły się restauracje:
  • Gusto 13 (Veszprém, Csermák Antal utca 13.)
  • Fricska bisztro (Veszprém, Miklós u. 10.)
  • Oliva étterem (Veszprém, Buhim u. 14.)
  • Gizella étterem (Veszprém, Jókai Mór u. 48.)
  • Betekints étterem (Veszprém, Veszprémvölgyi u. 4.)
  • Nosztalgia Garden Veszprém - Villa Medici (Veszprém, Kittenberger K. u.11.)

 

My zaś pragniemy aby oba nasze narody nie tylko przez 1 dzień czuły się dobrze w swoim towarzystwie , planujemy więc aż cały tydzień spędzić razem, „… i do szabli i do szklanki”.

Chcielibyśmy się spotkać z Państwem w ciągu całotygodniowej, wesołej imprezy!

Jeżeli Państwo już planujecie wyjazd na Węgry do miasta Veszprém na tę uroczystość, to chętnie służymy pomocą w wybraniu dobrego miejsca noclegowego.
Prosimy przejrzeć listę obok w której umieściliśmy dane najlepszych hoteli, pensjonatów i domów gościnnych miasta Veszprém. Wam została jedynie przyjemność wyboru.

Przy rezerwacji pokoju prosimy podać kod, czyli MLBN2018 który zapewni zniżkę o 10 %. (Zniżka przysługuje tym, którzy wykonają rezerwację bezpośrednio na stronie internetowej danego hotelu, lub telefonicznie lub mailem.)

CZEKAMY NA PAŃSTWA W CZASIE 19-25.03.2018

Hotel**** i Restauracja Villa Medici - CAŁKOWICIE ZAREZERWOWANE 
Hotel Villa Medici leży w malowniczej dolinie Veszprém, czyli Miasta Królowych, u podnóży słynnego wiaduktu . Hotel usytułowany z dala od hałasu miasta zapewnia przyjemny odpoczynek i słynie swymi usługami na wysokim poziomie.

Hotel**** Betekints Wellness & Conferenc

Największy hotel typu wellness w mieście Veszprém. Znajduje się w dolinie Betekints, nad potokiem Séd w otoczeniu parkowym i leśnym. Hotel oferuje swym gościom 38 pokoi i apartamentów z klimatyzacją o wysokim standardzie.


Hotel**** i Restauracja Ezüsthíd – Hotel Jade

Hotel jest położony  w zachodniej części miasta w przytulnej  i cichej dzielnicy domów rodzinnych.


Hotel**** Historia & Historante

Hotel oferuje swoim Gościom apartamenty i pokoje godne czterech gwiazdek. Centrum wellness oferuje kryte jacuzzi, saunę fińską, łaźnię parową i studnię lodową. Na Gości czeka także taras odpoczynku pod szklanym dachem oraz taras do opalania się.


Hotel i Restauracja Oliva

W sercu historycznej starówki Veszprém, w samym centrum miasta ale przy cichej uliczce oczekuje swych gości Hotel Oliva. Oferuje 20 pokoi o stylu śródziemnomorskim położonych w odległości krótkiego spaceru  od Wzgórza Zamkowego. W budynku hotelu jest  45 miejsc noclegowych w pokojach z klimatyzacją z dostępem  do bezprzewodowego Internetu i wyposażonych w minibar.


Hotel Historia Malomkert

Hotel boutique usytuowany tuż nad potokiem Séd zapewnia unikalną panoramę na zabytkowe budynki Wzgórza Zamkowego. Każdy pokój wyposażony jest z  elegancją najwyższej kategorii.


Völgyikút Ház

Hotelik znajduje się w bardzo malowniczej dzielnicy miasta Veszprém. Gości, nawet najbardziej wymagających przyciąga cisza i park o powieżchni 1 ha. Hotel oferuje 9 pokoi z klimatyzacją o wysokim standardzie.


Hotel*** i Restauracja Gizella

Hotel znajduje się w historycznej  starówce miasta, u podnóży góry Benedek. Jego pokoje przyciągają nowoczesnym wyposażeniem i atmosferą 200-letnich belek pod sklepieniem. Hotel może przyjąć 65 osób.


Pensjonat Baláca

Pensjonat wysokiej kategorii ulokowany w cichej dzielnicy  Veszprém z domami rodzinnymi. Hotel jest oddalony od centrum miasta o ok. 10-15 minut spacerem. Na Gości czeka 18 pokoi z tarasem, komfortowo wyposażonych. Pensjonat słynie wyposażeniem dostosowanym dla osób z alergiami.


Pensjonat Zdrowotny Két Lotti

Pensjonat jest oddalony  5 minut jazdy od centrum miasta. Samochodem oraz komunikacją miejską łatwo można dojechać do śródmieścia. Przyjemne otoczenie oraz rodzinny nastrój czeka na Państwa. Na tarasie czy w ogrodzie Goście odnajdą spokój. Parking dla samochodów znajduje się na podwórzu pensjonatu.


Pensjonat Péter Pál

Pensjonat leży o 3 minuty spaceru od centrum miasta, nie daleko od Teatru im. Petőfi’ego. Oferuje 40 miejsc w 16 pokojach z łazienką oraz śniadania i bufet z napojami. Przyjemny i relaksujący odpoczynek zapewnia własny ogród.


Dom Gościnny Biotourist

Dom ten mieści się w cichej ulicy veszprémskiego śródmieścia. Oferuje pokoje z własną łazienką oraz ekonomiczne z łazienką wspólną. Każdy pokój wyposażony jest w lodówkę,  a na każdym piętrze do dyspozycji jest mikrofalówka.


Pensjonat Éllő

Pensjonat usytuowany  w jednej z najładniejszych części miasta Veszprém, otoczony domami rodzinnymi, parę minut jazdy od centrum. Zapewnia 18 pokoi komfortowych i nowocześnie wyposażonych. Na Gości czeka także własny ogród i oświetlony plac parkingowy dla samochodów.


Pensjonat i Restauracja Gyarmati - CAŁKOWICIE ZAREZERWOWANE 
Pensjonat znajduje się na  piętrze budynku i oferuje 7 pokoi z dostawkami dla  20 + 6 osób. Do dyspozycji Gości jest także oddzielny apartament dwupoziomowy.

Hotel Magister

Budynek uniwersytecki oferuje usługi hotelowe. Usytuowany w dzielnicy parkowej, blisko śródmieścia, o dobrym standardzie przez cały rok. Do dyspozycji Gości są pokoje
2-osobowe oraz apartamenty dla 2x2 osób z małą kuchnią i łazienką, a także świetlice.


Uniwersytet Pannon – Akademik Główny - CAŁKOWICIE ZAREZERWOWANE 
Akademik znajduje się bezpośrednio przy uniwersytecie, w cichym otoczeniu, w odległości paru minut spacerem od centrum. Na Gości oczekują  nowoczesno wyposażone pokoje 2-osobowe oraz  studio po 2x3 osób,  a także pokoje dla 2-ch osób typu apartamentu. Dla grup rewelacyjnie niskie ceny!

Pensjonat Promedicum

Pensjonat oferuje 6 pokoi  2-osobowych z łazienką. Wszystkie pokoje mają klimatyzację, wyposażone są w minibar, telewizor kolorowy, programy satelitarne i dostęp do bezprzewodowego Internetu.


Dom Gościnny Vámosi

Ten wiejski domek  znajduje się w odległości 5 minut jazdy od Veszprém. Do centrum miasta można też wygodnie dojechać rowerem. Dom oferuje apartamenty z 1 lub.


Pensjonat i Restauracja Kádárta

Pensjonat i restauracja usytuowane są we wschodniej części miasta Veszprém. Pensjonat zaprasza swoich Gości do  dobrze wyposażonych pokoi i na regionalną kuchnię. 2 pokojami dla 2-6 osób.

 

Address: 8200 Veszprém