News

DZIEŃ PRZYJAŹNI POLSKO-WĘGIERSKIEJ


DZIEŃ PRZYJAŹNI POLSKO-WĘGIERSKIEJ

Z pewnością słyszeliście już Państwo o tym przysłowiu: „Polak-Węgier dwa bratanki…” i o tym może też wie wiele osób, że ta przyjaźń ma własne, oficjalne święto. Tę uroczystość obchodzimy w każdym roku 23-ego marca. More Shorter

PROGRAM

Garnizonowy kościół Pijarów p.w. Świętego Emeryk (Veszprém, Vár utca 12.):

17:00 Sławik i Antall - bohaterowie narodów polskiego, węgierskiego i społeczności żydowskiej

Wystawę skompletował Grzegorz Łubczyk - pisarz, publicysta, twórca filmów dokumentalnych, były ambasador Polski w Budapeszcie  - przy współpracy z Instytutem Polskim w Budapeszcie, na zlecenie polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Żegota: Rada Pomocy Żydom

Wystawa poświęcona Narodowemu Dniu Pamięci Polaków, którzy ratowali Żydów w czasie II. wojny światowej. Wystawa powstała w 75 rocznicę powstania żydowskiego w warszawskim getcie - wtedy była węgierska premiera wystawy.

Wystawę zorganizowali: Instytut Pamięci Narodowej, Komisja do Spraw Ujawnienia Zbrodni Popełnionych na Narodzie Polskim, budapesztański Instytut Polski - na zlecenie polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Słowo wstępne wygłosi Dr. Gyula Márfi, arcybiskup arcydiecezji w Veszprém

Wystawę otworzy Joanna Urbańska, dyrektor Instytutu Polskiego w Budapeszcie.

Po otwarciu wystawy nastąpi projekcja filmu dokumentalnego "Na krawędzi życia" (z 2014 r.) (Reżyseria i scenariusz: Grzegorz Łubczyk, operatorzy: Andrzej Czapkowski i Péter Vajda)

 Na czas obchodów Dni Przyjaźni Węgiersko - Polskiej  Zbiory Arcydiecezji im. Błogosławionej Gizelli udostępnią dwie wystawy z Instytutu Poskiego w Budapeszcie. W 1939 roku nazistowskie Niemcy i Związek Radziecki najpierw zawarły tajny pakt o podziale ziem polskich, po czym zaatakowali terytorium Polski. Węgrzy w 1939 roku, kierując się wskazówkami rządu, przyjmowali i ukrywali uciekinierów z Polski. Henryk Sławik polityk, dziennikarz, przewodniczący Komisji Obywateli Polski, wspólnie z Józsefem Antallem seniorem, pełnomocnikiem rządu do spraw uchodźców, według oszacowań, w 1939 roku uratowali życie ponad 30 000 Polakom i 5 000 Żydom.

Rada Pomocy Żydom - kryptonim "Żegota", była unikalną tajną organizacją, podporządkowaną polskim organom rządzącym. Jej celem było ratowanie Żydów, których w czasie II. wojny światowej niemiecki okupant masowo mordował. Członkowie tej konspiracyjnej obywatelskiej organizacji narażali swoje życie, ocalając od śmierci wiele tysięcy żydowskich istnień.

Wystawę można będzie oglądać do 4-go kwietnia.

 

Muzeum im. Dezső Laczkó (Veszprém, Erzsébet sétány 1.):

17:00 Uroczyste otwarcie Dni Przyjaźni Węgiersko - Polskiej

Otwarcie wystawy "Biały orzeł znowu wzbił się!" -  walka o niepodległą Polskę w latach 1795 - 1918.

Słowo wstępne wygłosi Porga Gyula, prezydent miasta Veszprém

Polska w roku 1918 po 123 latach niewoli odzyskała swoją niepodległość. Muzeum im. Dezső Laczkó z okazji 100-lecia tego wydarzenia prezentuje wystawę przybliżającą nam ten okres historii.

Wystawione eksponaty pokazują poszczególne etapy drogi do niepodległości, przedstawiają sylwetki osób, które w tamtych czasach odgrywały ważne role w toczących się wydarzeniach. Możemy obejrzeć monety, wybijane w czasie zaborów, medale pamiątkowe, blaszki z czapek polskich legionistów,  ozdoby sztandarowe i inne element z tamtego okresu. Tablice zawierają dużą ilość informacji, a inne wizualne elementy skupiają cenne wiadomości, służące do pogłębienia wiedzy na temat tego właśnie okresu z polskiej historii nowożytnej. Wystawa "Biały orzeł znowu wzbił się!" jest też okazją do przedstawienia sylwetki i życia Józefa Piłsudskiego, polskiego i europejskiego męża stanu, polityka i dowódcy, który był jednym z największych osobowości w polskiej historii, a odzyskanie niepodległości wiąże się ściśle z jego postacią.

Wystawę można oglądać od 19-go marca do 5-go sierpnia.


Szkoła Muzyczna im. Antala Csermáka (Veszprém, Megyeház tér 5.):

17:00 Koncert Presto

Koncert z udziałem nauczycieli veszprémskiej Szkoły Muzycznej im. Antala Csermáka i nauczycieli tarnowskiego Zespołu Szkół Muzycznych im. Padarewskiego

18:00 Warsztaty taneczne z zespołem "Kőris"

Udział biorą wychowankowie  Szkoły Muzycznej im. Antala Csermáka i  Zespołu Szkół Muzycznych im. Padarewskiego

Współorganizatorem programów jest Samorząd Narodowości Polskiej w Veszprém.


Galeria  Artystyczna w Veszprém / Galeria Współczesna - Zbiory László Vassa (Veszprém, Vár u. 3-7.):

18:00 Prezentacja wstępna pisma literackiego "Warsztaty Vár Ucca" nr 2018/1 o tematyce poskiej

Sztuka Europy Środkowej jest skarbem dla narodów zamieszkujących tę część Europy. Kultury przeplatają się ze sobą w różny spsób. Literatura, jej tematyka i format  jest przykładem takich połączeń.  Pismo literackie "Warsztaty Vár Ucca" nr 2018/1 pokazuje nam te ciekawe związki. W wydaniu pokazane są sylwetki współczesnych polskich autorów i tłumaczy, na prezentacji będzie można posłuchać interesujące fragmenty tekstów. Gospodarzem spotkania jest redaktor naczelny pisma Ottó Fenyvesi.


Miejskie Centrum Kultury "Agora" w Veszprém - sala teatralna (Veszprém, Táborállás park 1.):

18:00 Tydzień Filmu Polskiego w Agorze w Veszprém - "Bez słów / Chce się żyć"

(napisy, dramat polski z 2013 r., 112 minut)

Przed projekcją filmu wykład krytyka filmowego Márka Zalána, otwierający cykl projekcji filmów w Agorze.

Reżyseria: Maciej Pieprzyca

Występują: Dawid Ogrodnik, Dorota Kołak, Arkadiusz Jakubik

Mateusz jest młodym 26-letnim mężczyzną, który jest przykuty do wózka inwalidzkiego, nie może też komunikować się z otoczeniem, gdyż z powodu urazu mózgu jest niezdolny do wypowiadania słów. Jeden z lekarzy wydaje orzeczenie: nie warto zajmować się Mateuszem, bo jest on tylko rośliną. Ale Mateusz ma swoje odczucia, przeżywa i ma osobowość jak każdy inny człowiek. Nie chce się poddać, próbuje kontaktować się na swój sposób z otoczeniem, chce dowieźć, że nie jest wegetującą rośliną, ale jest człowiekiem.

Od lat 12-u

Wstęp wolny


Kościół p.w. Świętej Małgorzaty z dynastii Arpadów (Veszprém, Szent Margit park 1.):

19:00 Koncert zespołu muzyki dawnej  Anima Polonica

Zespół muzyki dawnej  Anima Polonica powstał na Węgrzech w 2017 roku. Członkami są zawodowi muzycy polskiego pochodzenia. Karolina Socha (sopran), Danuta Misiąg - Oltár (fujarka) i Edyta Deák (organy). Zespół postawił sobie za cel rozpowszechnianie muzyki dawnej, w szczególności popularyzację polskiej muzyki tego gatunku.


Od 19 marca (poniedziałek) - do 3 kwietnia

Zbiory Arcydiecezji im. Błogosławionej Gizelli - Dom Tejfalussy (Veszprém Vár utca 35.):

"Oni pisali historię - Jan Paweł II. i Jan XXIII.: ich święta droga życia"

Droga życia tych głów Kościoła, ich służba papieska i dyplomatyczna, prezentacja osobowości tych wybitnych postaci - to temat wystawy w Muzeum Gizelli, która została otwarta jeszcze przed kanonizacją w 2014 roku. Wystawa przedstawia około 100 fotografii, otrzymanych z największego archiwum fotograficznego Środkowej Europy (MTI / MTVA - Fundacja Wspierania Usług Medialnych i Obsługi Mienia) i ze zbiorów fotografów - Piotra Jantosa krakowskiego i Imre Szirányi fotografa veszprémskiego.

Wystawę można oglądać do 4 kwietnia.

 


Muzeum im. Dezső Laczkó (Veszprém, Erzsébet sétány 1.)

14:00 Konkurs związany z wystawą "Biały orzeł znowu wzbił się!"

Dwu etapowy konkurs dla uczniów klas 7 - 8-ej, zorganizowany przez Muzeum im. Dezső Laczkó na bazie wystawy  "Biały orzeł znowu wzbił się!" -  walka o niepodległą Polskę w latach 1795 - 1918. W etapie pierszwym 3-osobowa drużyna musi przygotować prezentację komputerową w formacie PPT na temat wspólnej polsko - węgierskiej  historii. Miejscem finału dla najlepszych 6 drużyn będzie Muzeum im. Dezső Laczkó. Drużyny przedstawią swoje prezentacje, a o wyniku końcowym zadecudują punkty zdobyte podczas rozwiązań wielu zabawnych zadań.


Galeria Artystyczna w Veszprém / Galeria Współczesna - Zbiory László Vassa (Veszprém, Vár u. 3-7.)

17:00 Oprowadzenie po wystawie "Polska Geometria" przez artystę Istvána Haásza

István Haász pokaże wystawę subiektywnie, jako osoba znająca twórców wystawionych dzieł i przekaże zwiedzającym własne odczucia związane z  pokazanymi eksponatami.
"Polska Geometria / Polskie dzieła geometryczne wybrane ze Zbiorów László Vassa"

Zbiory László Vassa posiadają sporą kolekcję geometrycznych dzieł ze Środkowej Europy, w tym też zbiory polskie, które ciągle  powiększają się. W porównaniu z państwami tego regionu możemy stwierdzić, że właśnie w Polsce jest najbardziej żywy styl trendów lat dwudziestych - trzydziestych, który najlepiej prezentuje Łódzkie Muzeum Sztuki ze swoimi unikatowymi zbiorami, a także twórczość takich mistrzów jak Katarzyna Kobro, Henryk Stażewski, Władysław Strzemiński oraz ich uczniowie z lat sześćdziesiątych.

Wystawione są dzieła takich twórców jak: Andrzej Gieraga (1934 Śliwoniki), Jerzy Kałucki (1931 Lwów, Ukraina), Jan Pamuła (1944 Spytkowice), Henryk Stażewski (Warszawa 1894 - 1988), Ryszard Winiarski (Lwów, 1936 - 2006), Jerzy Grabowski (1933 - 2004)

Wystawę można obejrzeć do 23 czerwca 2018 r.


Biblioteka Wojewódzka im. Károlya Eötvösa (Veszprém, Komakút tér 3.)

17:00 Węgierskie pamiątki w Polsce. Wystawa fotograficzna i prezentacja książki

Wystawę otworzy pedagog Márta Badacsonyi Halmayné

Wystawa Węgierskie pamiątki w Polsce jest selekcją obrazów z tomu o tym samym tytule i jest do obejrzenia w części wystawowej na parterze biblioteki od 7-go marca 2018 r. Książka została wydana przez Centrum Nauki Józsefa Antalla.

Wystawa jest do obejrzenia od 7 do 31-go marca w godzinach otwarcia biblioteki.

 

17:30 Prezentacja książki "Interes i miłość". Polskie wspomnienia o walkach za wolność  w latach 1848 - 1849

W sali Kisfaludy Biblioteki Wojewódzkiej im. Károlya Eötvösa współautor tomiku "Węgierskie pamiątki w Polsce" István Kovács przedstawi wizualną prezentację książki. Wiodącym tematem będą polskie wspomnienia o walkach za wolność w 1848 roku.


Szkoła Muzyczna im. Antala Csermáka (Megyeház tér 5.)

18:00 Wspólny koncert wychowanków szkoły im. Antala Csermáka w Veszprém i Zespołu Szkół Muzycznych  im. Paderewskiego w Tarnowie

Współorganizatorem programu jest Samorząd Narodowości Polskiej w Veszprém.


Miejskie Centrum Kultury "Agora" w Veszprém - sala teatralna (Veszprém, Táborállás park 1.)

18:00 Tydzień polskich filmów w Agorze w Veszprém - "80 milionów"(napisy, komedia polska z 2011 r., 102 minuty)
Reżyseria: Waldemar Krzystek
Występują: Filip Bobek, Marcin Bosak, Wojciech Solarz, Piotr Głowacki, Sonia Bohosiewicz

W filmie reżysera i pisarza Waldemara Krzystka wartka akcja obrazu wprowadzi nas  w ważny dla Polski okres XX-go wieku. Jest rok 1981, 10 dni przed wprowadzeniem stanu wojennego. Wrocławski oddział ruchu Solidarności nie cofnie się przed żadnym zadaniem, które by prowadziło do obalenia komunizmu. Członkowie oddziału dostają  ostrzeżenie, że niebawem zostanie wprowadzony stan wojenny, ale jeszcze udaje im się wyciągnąć z państwowego banku 80 milionów złotych, które były złożone na koncie związku zawodowego. Władza transakcję tę określa jako "obrabowanie banku" i robi wszystko, aby pieniądze odzyskać. W 2013 roku film był mianowany do nagrody Oscara w kategorii najlepszych filmów obcojęzycznych.

Od 12 lat

Wstęp wolny


Hangvilla - sala koncertowa (Veszprém, Brusznyai u. 2.)

19:00 Wieczory węgiersko - polskie w Hangvilla: koncert fortepianowy Łukasza Piaseckiego

Łukasz Piasecki, uzdolniony młody pianista jest studentem Warszawskiej Akademii Muzycznej. Obecnie w ramach programu Erasmus kształci się się na Akademii Muzycznej im. Ferenca Liszta w Budapeszcie pod kierunkiem Gábora Eckhardta. We Włoszech w kategorii muzyki kameralnej zdobył nagrodę prestiżową. Na koncercie z okazji Dni Przyjaźni Węgiersko - Polskiej wykona utwory Chopina, Bartóka i Liszta.


Wojewódzka Biblioteka im. Károlya Eötvösa - sala Kisfaludy (Veszprém, Komakút tér 3.)

17:00 Prezentacja książki historyka Vilmosa Gála p.t. "Polski fresk"

Tematem książki są losy polskich uciekinierów, którzy schronili się się na Węgrzech w czasie drugiej wojny światowej. Z autorem rozmawia Attila Szalai pisarz, publicysta, tłumacz.

Program Samorządu Narodowości Polskiej w Veszprém


Miejskie Centrum Kultury Agora w Veszprém (Veszprém, Táborállás park 1.)

18:00 Tydzień filmu polskiego  w Agorze w Veszprém - Druga strona medalu / Rewers
(napisy, komedia polska z 2009 r., 99 minut)
Reżyseria: Borys Lankosz
Występują: Agata Buzek, Krystyna Janda, Anna Polony

Akcja filmu rozgrywa się w latach 50-tych. Główna bohaterka to 30-letnia panna Sabina, którą matka chce wydać za mąż za wszelką cenę. Nie jest to łatwe zadanie, gdyż dużo wspaniałych mężczyzn poległo na wojnie, a pozostali nie są zbyt atrakcyjni. Pewnego dnia na horyzoncie zjawia się inteligentny, przystojny mężczyzna i tu zaczyna się kłąb niesamowitych zdarzeń. Sabina jest szczęśliwa, nie zdaje sobie sprawy, że jej ukochany posiada tajemnicę.

Od 12 lat

Wstęp wolny


Kościół Św. Małgorzaty z dynastii Arpadów (Veszprém, Szent Margit park 1.)

19:00 Koncert organowy Marka Stefańskiego

Marek Stefański, artysta organowy uzyskał dyplom Krakowskiej Akademii Muzycznej w roku 1994. Od 1996 do 2007 roku był organistą w Kościele Mariackim w Krakowie.  Od 1999 roku naucza w Krakowskiej Akademii Muzycznej. Na swoim koncie ma niezliczoną ilość koncertów w całej niemal Europie.


Hangvilla - sala koncertowa (Veszprém, Brusznyai u. 2.)

9:30 - 12:00 Węgiersko  - Polskie Forum Gospodarcze

Zaproszony wykładowca: Marek Kłoczko, dyrektor generalny i wiceprezes polskiej Krajowej Izby Gospodarczej
(współorganizator: Samorząd Narodowości Polskiej w Veszprém)

Wykład w języku węgierskim pt.: Polska i węgierska gospodarka wobec wyzwań współczesności.

Veszprém, miasto o statucie województwa i Wojewódzka Izba Handlu i Przemysłu 22. marca w czwartek od godziny 9:30  organizują Węgiersko - Polskie Forum Gospodarcze, na którym usłyszymy wykłady węgierskich i polskich izb gospodarczych, izb handlu i przemysłu oraz przedstawicieli ministerstw spraw zagranicznych i handlu zagranicznego. Będzie też mowa o owocnej dwustronnej współpracy gospodarczej i turystycznej.

Do wzięcia udziału w forum potrzebna jest wstępna rejestracja w terminie do 20-go marca, na poniższym adresie e-mailowym:

vkik@veszpremikamara.hu


Balatonalmádi (Balatonalmádi, Véghely Dezső u.)

10:00 Spacer po mieście Balatonalmádi i wizyta w Europejskim Parku Pomników o nazwie "Uścisk ręki".

Europejski Park Pomników "Uścisk ręki" powstał w Balatonalmádi w 2013 roku. Mieści się parę kroków od Balatonu, ale też w niedalekiej odległości od centrum miasta. Jego sława przekroczyła już granice Węgier. Park ten został stworzony na podstawie wizji malarza i grafika Lajosa Veszeli. W plenerze znajdują się pomniki węgierskich, włoskich, fińskich twórców, w październiku 2017 roku do zbiorów dołożyli swoje prace polscy rzeźbiarze - Marek Brzózka, Rafał Rychter, Karol Szostak, Tomasz Skórka és Łukasiak Drozd  

Wstęp do parku musi być poprzedzony rejestracją.

Prosimy się rejestrować na: program@veszpremiprogramiroda.hu


Salezjanum Turystyczne Centrum Arcybiskupstwa (Veszprém, Vár u. 31.)

14:00 Konferencja Świętej Kingi

14:00 Powitanie: arcybiskup dr. Gyula Márfi, András Buskó - radny w Komisji ds. Kultury w Ogólnokrajowym Samorządzie Polskim, Zoltán Balázs Takács - prezes Stowarzyszenia Kulturalnego im. Świętej Kingi z dynastii Arpadów, Gergely Szabó -  burmistrz gminy Küngös

 Salezjanum Turystyczne Centrum Arcybiskupstwa: otwarcie wystawy "Dwa wiecznie żywe dęby"

"Węgry i Polska są jak dwa wiecznie żywe dęby, które mają osobne pnie z koroną, ale ich korzenie są mocno rozgałęzione, łączą się ze sobą i niepostrzeżenie stają się jednością. Dlatego życie jednego z nich jest uzależnione od drugiego, bez siebie nie potrafią istnieć" - słowa Stanisława Worcella (1849)

Wystawa otwarta do 30 kwietnia

Wykłady:

14:20 Postać Świętej Kingi z dynastii Arpadów (Piotr Stefaniak, historyk krakowski)

15:20 Historyczne zamki polskie (András Buskó, przewodniczący Samorządu Narodowości Polskiej w XVII-ej dzielnicy Budapesztu)

16:15 Stowarzyszenie Świętej Kingi w Starym Sączu  (Mieczysław Witkowski - prezes Stowarzyszenia Świętej Kingi w Starym Sączu)


Kaplica Świętej Anny (Ranolder János tér 16.)

17:00 Msza kończąca program, uświetniona wystawionymi relikwiami Świętej Kingi. Mszę celebruje Zsolt Beke proboszcz z Küngös.

Programy towarzyszące: wyrób certyfikatów i pieczęci, malowanie herbów, malowanie ikon, wyrób skór (bransolety), degustacja produktów ze Spiżarni Świętej Kingi w Küngös.

Udział w programach za wstępną rejestracją, którą można zrobić klikając na poniższy link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqr6x63iYcC1E9CPfIhtT0NXjfVgLcAX2HzCZz3z6BgKpweg/viewform

Konferencję zorganizowali:  Kulturalne Stowarzyszenie im. Świętej Kingi z dynastii Arpadów, Salezjanum Turystyczne Centrum Arcybiskupstwa i Archiwum Arcydiecezji Veszprém


15:30 - 17:00
Spacer z polskojęzycznym przewodnikiem po Veszprém 

Wyruszamy z placu Óváros tér

Spacer z polskojęzycznym przewodnikiem po Veszprém będzie trwać około 1,5 godziny. Uczestnicy poznają historyczną część miasta. Program organizuje Turystyczna Nieprofitowa Sp. z o.o. w Veszprém. Udział w spacerze jest bezpłatny, potrzebna tylko wstępna rejestracja. Maksymalna wielkość grupy to 50 osób. Przyjmujemy zgłoszenia w porządku chronologicznym.


Galeria Artystyczna w Veszprém / Pałac Dubniczay / Galeria zamkowa (Veszprém, Vár u. 29.)

17:00 Artyści Tomasz Piars i Antal Plank poprowadzą po ekspozycji pt. Poza granicami delikatnej geometrii przestrzeni

Poza granicami delikatnej geometrii przestrzeni / Beyond the Fragile Geometry of Space to wystawa dwóch artystów - Tomasza Piarsa i Antala Planka

Otwarcie wystawy: 14 marca godz.18:00
Wystawę otworzy: Patrycja Rup, kurator wystawy

Poza granicami delikatnej geometrii przestrzeni - to połączenie prac malarskich polskiego artysty Tomasza Piarsa i dzieł węgierskiego rzeźbiarza Antala Planka. Dzieła stanowią pewną całość dzięki dialogowi między pracami artystów. Wystawa pokazuje nam skomplikowane związki między abstrakcyjnymi formami geometrycznymi. Twórcy prowadzą analizę form estetycznych i strategii artystycznych, przekraczają granice czasowe i przestrzenne. Geometria przekształca się w metaforę.

Ekspozycja otwarta do 15 kwietnia


Katolicka Szkoła Padányi (Veszprém, Szeglethy József u. 6.)

18:00 - 20:00 Wieczór jubileuszowy: Podczas wieczoru Katolicka Szkoła Padányi i jej dwie polskie szkoły parterskie uczczą jubileusz pięciu lat współpracy. W programie przegląd zdjęć z minionego okresu, wspólne zabawy, agape, tańce.

Katolicka Szkoła Padányi utrzymuje kontakty z dwiema partnerskimi szkołami w Polsce. Dni Przyjaźni Węgiersko - Polskiej są dobrą okazją do obchodzenia piątej  rocznicy współpracy. Krakowska Katolicka Szkoła Sióstr Prezentek przyjeżdża w grupie 30-osobowej, a Rzeszowska Katolicka Szkoła Sióstr Prezentek będzie gościć w Veszprém z 17 wychowankami i 4 nauczycielami.


Miejskie Centrum Kultury "Agora" w Veszprém - sala teatralna (Veszprém, Táborállás park 1.)

18:00 Tydzień Filmu Polskiego w Agorze w Veszprém - "Schronisko (The Zookeeper's Wife)"
(dubbing, amerykański dramat biograficzny z 2017 r., 124 minuty)
Reżyseria: Niki Cargo
Występują: Jessica Chastain, Daniel Brühl, Johan Heldenbergh

Na podstawie prawdziwej historii. Losy kobiety, matki, która uratowała setki istnień ludzkich w czasie drugiej wojny światowej. W 1939 roku w Polsce małżeństwo Antonina Żabińska i dr. Jan Żabiński prowadzili i opiekowali się dobrze prosperującym ogrodem zoologicznym w Warszawie. Po najeździe nazistów niemieckich na Polskę Rzesza wyznaczyła im głównego zoologa, któremu mieli składać doniesienia. Wypracowawszy własny sposob działania, w zupełnej tajemnicy pracują dla ruchu oporu. Opracowują plan, na podstawie którego mogą ocalić wiele istnień z warszawskiego getta. Antonina tym co robi naraża na śmierć siebie i swoje dzieci.

Od 12 lat

Wstęp wolny


Hangvilla sala koncertowa (Veszprém, Brusznyai u. 2.)

19:00 Wieczory Węgiersko - Polskie w Hangvilla: wieczór galowy zespołów folklorystycznych: występ zespołu Polonez i Zespołu Tańca Veszprém - Bakony

Zespół folklorystyczny Polonez powstał 15 lat temu. Półtorej dekady temu przewodnicząca Samorządu Narodowości Polskiej w XVIII-ej dzielnicy Budapesztu i jednocześnie prowadząca zespół Katarzyna Balogh w tym celu powołała do życia tę formację ludową, aby pokazać węgierskim bratankom polski taniec ludowy i polskie pieśni. W czasie tych 15 lat zespół występował i odnosił sukcesy na festiwalach w Polsce, Szwecji, Francji, na Gibraltarze, Cyprze, Maladze. Często występuje w najróżniejszych miejscach na Węgrzech. W repertuarze ma takie tańce ludowe i regionalne jak polonez, kujawiak, oberek, środkowopolskie suity, a także czardasz i palatás.

Zespół Tańca Veszprém-Bakony powstał sześć lat temu, po połączeniu się dwóch zespołów o dużym artystycznym dorobku, a mianowicie Zespołu Tańca Veszprém i Zespołu Tańca Bakony. Nowy skład zespołu z podwójną siłą pracuje nad tym, aby taniec ludowy ocalić dla przyszłych pokoleń. W ostatnich latach mieli kilkaset występów w kraju i zagranicą. Kierownikiem artystycznym zespołu jest Ignác Kádár.


Kościół Świętej Małgorzaty z dynastii Arpadów (Veszprém, Szent Margit park 1.)

19:00
Koncert Chóru Mariańskiego z Krakowa

Chór powstał przy kościele Ojców Misjonariuszy p.w. Maryji Dziewicy z Lourdes na początku lat 30-ch. Od 1968 roku, tzn. już od 50 lat chórem dyryguje Dr. Jan Rybarski, który jest jednocześnie organistą tegoż kościoła. Chór jest zaliczany do szóstki najlepszych chórów w Polsce. Brał udział w licznych krajowch i międzynarodowych konkursach, zawsze zajmując wysokie pozycje.


Hangvilla – Expresszó (Veszprém, Brusznyai Árpád u. 2.)

19:00 Koncert jazzowy Zbigniewa Namysłowskiego i Dresch Quartet-u

Zbigniew Namysłowski (ur. 1939 r.) multy-instrumentalista (saksofonista sopranowy i altowy, flecista, puzonista, wiolonczelista, pianista), kompozytor i aranżer, jest niewątpliwie najbardziej znanym polskim muzykiem w świecie jazzu. Karierę rozpoczął w 1956 roku jako pianista, później jako wiolonczelista i puzonista W tamtych latach grał w najbardziej znanych polskich zespołach. W 1958 roku był członkiem zespołu Polish All Stars, który po wojnie jako pierwszy koncertował w Europie zachodniej (Dania, Francja). Wtedy właśnie z pośród instrumentów wybrał saksofon altowy, który do dziś jest jego głównym instrumentem. W 1961 roku stworzył swój pierwszy zespół jazzowy o nazwie Jazz Rockers. W 1962 roku jako pierwszy muzyk z Europy wschodniej, razem z prowadzonym przez Andrzeja Trzaskowskiego zespołem The Wreckers, koncertował w USA i wziął udział w słynnym Festiwalu Jazzowym Newport '62. W 1963 roku na zachodzie ukazał się jego album p.t. Lola, wydany przez angielską firmę Decca i był to pierwszy album nagrany przez muzyka ze wschodniej Europy. W ciągu lat powołał do życia wiele formacji muzycznych, wydał ponad 40 płyt, z których wiele jest zaliczanych do historii jazzu, np. Lola, Winobranie, Kujawiak Goes Funky, Jasmin Lady, Air Condition, Standards, Assymetry. Jako współmuzyk wystąpił w 80 albumach.

Charakterystyczny styl i rozpoznawalny dźwięk  jego utworów wywodzi się z miłości do polskiej góralskiej muzyki ludowej i sonorystyki jazzu amerykańskiego. Ogień i napięcie to elementy bardzo charakterystyczne dla jego twórczości, przez nie jego muzyka staje się podobna do muzyki Jackie McLeana és Mike Osborna.

Dresch Quartet: Mihály Dresch – saksofon tenorowy i sopranowy, fuhun, wokal; Miklós  Lukács – cymbały; Marcell Gyányi – kontrabas; István Baló – perkusja.


22 - 23 marca (czwartek - piątek)

Hangvilla - sala koncertowa (Veszprém, Brusznyai u. 2.)

Konferencja Węgierskich i Polskich Miast Partnerskich

Udział w konferencji tylko dla zarejestrowanych uczestników

Tematy dwudniowej Węgiersko - Polskiej Konferencji Miast Partnerskich to w dniu pierwszym, w czwartek 22. marca godz. 14:00,  tzw. Smart City, tematem dnia drugiego, 23. marca w piątek godz. 9:30, będzie Europejski Rok Dziedzictw Kultury 2018. W programie konferencji usłyszymy wykładowców z ministerstw węgierskich i polskich oraz poznamy wiele dobrych praktycznych rozwiązań, które zastosowały we własnym środowisku Polska i Węgry.

Do wzięcia udziału w konferencji potrzebna jest wstępna rejestracja w terminie do 20-go marca, na poniższym adresie e-mailowym:

polhu@gov.veszprem.hu


22 - 23 marca (czwartek - piątek)

Kobiecy Okrągły Stół z Veszprém (VENÖKE), Fundacja Kobieca (eFKa) Kraków - Polska, organizacje kobiece z Veszprém i okolic - spotkanie konferencyjne

22 marca, czwartek

Muzeum im. Dezső Laczkó - sala zbiorów i druków specjalnych (Veszprém, Erzsébet sétány 1.)

10:00 Otwarcie wystawy "Kobiety niepodległości"

W 2018 roku Polska obchodzi 100-lecie odzyskania niepodległości. Po 123 latach zaborów Polska znowu znalazła się na mapach Europy. W ciąg wydarzeń tego okresu  włączyły się też polskie kobiety. Bohaterskie matki, kobiety naukowcy i żołnierze - to im też zawdzięczamy wolność.

Wystawa powstała dzięki Polskiemu Muzeum Historii na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

10:30 Sympozjum: prezentacja przybyłych organizacji kobiecych, przedstawienie węgierskich i polskich ruchów kobiecych, opis ich charekterystycznych cech i odpowiedzi na aktualne wyzwania.

Muzeum im. Dezso Laczkó - sala wykładowa na parterze.

13:00 Workshop: organizacja eFKa  „Jump Over the Wall" (Przeskocz ścianę) - prezentacja prac organizacji, opis historycznego tła i wątków biograficznych związanych z 100-ą rocznicą zdobycia przez polskie kobiety prawa do głosowania.

23 marca, piątek

10:00 Spacer po mieście królowych
Rola jaką odegrały kobiety w historii miasta Veszprém - historyczne, literackie, artystyczne wartości, które nam pozostawiły i co jeszcze zawdzięczamy kobietom żyjącym tutaj, lub związanymi z miastem.

Długość spaceru około 2,5 godziny. Wyruszamy z pod pomnika Sissi (Erzsébet liget)

W razie niepogody program w formie projekcji odbędzie się w muzeum im. Dezső Laczkó.


Szkoła Muzyczna im. Antala Csermáka, sala im. Csermáka (Veszprém, Megyeház tér 5.)

11:00 Spotkanie kulturalne szkół partnerskich z Veszprém i zTarnowa

Wspólny występ szkół: Szkoła Podstawowa o profilu niemieckojęzycznym im. Dózsa György z Veszpérm, Katolicka Szkoła Podstawowa im E. Szilágyi z Veszprém, Szkoła Podstawowa nr 15 im. Gen. Józefa Bema z Tarnowa i Szkoła Podstawowa nr. 20 im. Polskich Olimpijczyków z Tarnowa. Po występie szkół warsztaty taneczne, wspólna nauka tańca. Szkoły odnowią umowy o dalszej współpracy.                                        

Spacer z polskojęzycznym przewodnikiem po Veszprém
15:00 - 16:30

Wyruszamy z placu Óváros tér

Spacer z polskojęzycznym przewodnikiem po Veszprém będzie trwać około 1,5 godziny. Uczestnicy poznają historyczną część miasta. Program organizuje Turystyczna Nieprofitowa Sp. z o.o. w Veszprém. Udział w spacerze jest bezpłatny, potrzebna tylko wstępna rejestracja. Maksymalna wielkość grupy to 50 osób. Przyjmujemy zgłoszenia w porządku chronologicznym.


Kościół Świętej Małgorzaty z dynastii Arpadów (Veszprém, Szent Margit park 1.)

19:00 Koncert galowy chórów.

Występują:

Chór Mariański (Kraków)  - dyryguje: Jan Rybarski

Chór Miasta Veszpérm - dyryguje: Ágnes Erdélyi

Chór im. Franciszka Liszta - dyryguje: Péter Kővári

Chór Kobiecy Gizella - dyryguje: Gabriella Gazdag Borbásné

Chór Schola Regina - dyryguje: Rita Nagy Rostetterné


23 - 25 marca

"Polsko - Węgierski" Unifest: węgiersko - polski kulturalny festiwal młodzeży w Veszprém


10.00 Msza Święta w katedrze p.w. Świętego Michała (Veszprém, Vár u. 27.)

Uroczysta msza będzie celebrowana przez kardynała Pétera Erdő, z udziałem Andrása Veresa przewodniczącego węgierskiej -  i Stanisława Gadeckiego przewodniczącego polskiej Konferencji Biskupów oraz z Gyulą Márfi, arcybiskupem veszprémskim. We mszy będzie uczestniczyć węgierska i polska Para Prezydencka oraz księża z Arcydiecezji Veszprém i ksiądz proboszcz całej węgierskiej Polonii.

Wystąpi Orkiestra Węgierskich Lotniczych Sił Zbrojnych  oraz chór Szkoły Sióstr Prezentek w Krakowie (dyryguje Maciej Rutkowski), chór średniej Szkoły Katolickiej Padányi "Padányi Schola" (dyryguje Cecilia Zsilinszky), chór Świętej Kingi ze Stowarzyszenia Katolików Polskich na Węgrzech im. Św. Wojciecha (dyryguje Szilveszter Rostetter).

Na organach grają: Cecilia Zsilinszky i Szilveszter Rostetter.

Mszę można będzie oglądać na telebeamie umieszczonym w namiocie na placu Świętej Trójcy przed katedrą.


15:00 Stadion Uniwersytecki w Veszprém (Veszprém, Wartha Vince u. 3.)

Starcia rywali

Dzień sportu z udziałem kibiców klubów piłki ręcznej drużyn: Telekom Veszprém i Wisła Płock


Miejskie Centrum Kulturalne w Veszprém Agora (Veszprém, Táborállás park 1.)

Sale nr 207, nr 208, sala teatralna, hol przed salą teatralną i hol na piętrze

15:00 - 20:00 Dzień Narodowości Polskiej

15:00 Ogłoszenie wyniku konkursu "Polskie opowieści i legendy"

15:00 - 17:00 Śpiący rycerze - interaktywne warsztaty nawiązujące do polskich legend Uczestnicy warsztatów będą mieli okazję wykonać główną postać legend,  śpiącego rycerza.

Warsztaty będą dwujęzyczne, czekamy na polskie dzieci.

Polska gra towarzyska pt. " Stoimy w kolejce", grę prowadzi Csa-ládika.

16:00 - 17:00 Projekcja polskich filmów rysunkowych (Bolek i Lolek, Zaczarowany ołówek)

17:00 Otwarcie wystawy "Plakat polski"
"Sztuka Ulicy" - tak w Polsce od już dawna nazywa się sztukę plakatową. Plakaty o tematyce kulturalnej odgrywają dużą rolę w historii plakatu nowoczesnego. Szkoła Polskiego Plakatu w latach 1956 - 1963 była uznawana jako najlepsza na świecie. Po roku 1989 obok mistrzów plakatu pojawili się młodzi projektanci tego gatunku, wnosząc ze sobą zmiany, nowe tendencje. Byliśmy świadkami stopniowej przemiany w sztuce polskiego plakatu, można było zauważyć wyraźne zmiany w wyborze tematyki i w technice wykonania. Wziąwszy pod uwagę styl tradycyjny i awangardowy, przeliczając ilość nagród, zdobytych na różnych konkursach, możemy oświadczyć, że polski plakat w dalszym ciągu cieszy się dużym uznaniem na świecie.

Wystawę można obejrzeć do 13 kwietnia

17:30 Koncert galowy polskich szkół partnerskich
Gości powita: Roman Ciepiela prezydent miasta Tarnowa i Gyula Porga prezydent miasta Veszprém

Wystąpią:

Tarnowska Szkoła Podstawowa nr 15 im. Gen. Józefa Bema: występ chóru

Tarnowska Szkoła Podstawowa nr 20 im. Polskich Olimpijczyków: formacja tańca nowoczesnego

Rzeszowskie Gimnazjum Sióstr Prezentek :

            - pieśni ludowe z zespołem tańca ludowego

            - polskie pieśni patriotyczne i współczesne (soliści: Julia Różańska, Wojciech   Stawarz, Kinga Mazgaj)

            - polska muzyka filmowa w wykonaniu szkolnego zespołu

19:00 Degustacja tradycyjnych polskich potraw

Samorząd Narodowości Polskiej w Veszprém przy współpracy z Miejskim Centrum Kultury Agora już po raz trzeci organizuje program związany z Dniem Przyjaźni Węgiersko - Polskiej.

Wstęp wolny


Hangvilla . sala koncertowa (Veszprém, Brusznyai u. 2)

Wieczory Węgiersko - Polskie w Hangvilla - Koncert jazzowy w wykonaniu Pétera Rozsnyói i polskich artystów muzycznych

"Poeci mają łatwiej, bo ars poetica-ę wyrażają słowami. Muzycy mają tylko instrumenty. Dla muzyka nie jest łatwym zadaniem wyrazić uczucie danej chwili. Jazz jest muzyką spontaniczną i improwizacyjną. Dla mnie improwizacja znaczy wolność, a trio to najlepsza formacja do przekazania moich myśli i koncepcji twórczej. Gdy improwizuję, staram się aby jak najwięcej przestrzeni i czasu pozostawić dla muzyki" Péter Rozsnyói dyplom artysty i pedagoga otrzymał w 2004 roku, jako wychowanek Kálmána Oláha na Akademii Muzycznej im. Franciszka Liszta na wydziale jazzu i fortepianu. Koncertował z wieloma znakomitościami ze świata jazzowego, od 2003 roku nagrał wiele utworów dla radia i telewizji. Regularnie konceruje z Gáborem Winand, Imre Kőszegi, Jánosem Egry.


Ten akustyczny zespół pierwszy swój występ miał na głównym placu w polskiej stolicy. Złożona z zawodowych muzyków formacja grała dla przechodniów, a celem było dostarczenie ludziom pozytywnych przeżyć. Ich wpadająca w ucho muzyka szybko stała się bardzo popularna w całym kraju, zaczęli być sławni. Pierwszą swoją płytę, która powstała dzięki społecznej zbiórce,  wydali w 2014 roku. Od tego zaczęła się ich kariera. Na Węgrzech pierwszy raz wystąpili w 2016 roku na Veszprémskim Festiwalu Muzyki Ulicznej.

Między 20 i 25-m marca w ramach obchodów Dni Przyjaźni Węgiersko - Polskiej będą koncertować w różnych częściach miasta.

 


Od 19-go do 25-go marca w czasie tygodnia Dni Przyjaźni Węgiersko - Polskiej w kilku veszprémskich restauracjach w menü znajdą się dania polskie. W przygotowaniu posiłków węgierskim kucharzom będzie pomagał mający polskie korzenie Jacek Luzsa, szef kuchni Malackrumpli i Pierre Vajda, krytyk gastronomiczny, który uczył się przez 10 lat w Polsce, patronuje i jest specjalistą w organizowaniu  programów gastronomicznych.

Do akcji włączyły się restauracje:
 • Gusto 13 (Veszprém, Csermák Antal utca 13.)
 • Fricska bisztro (Veszprém, Miklós u. 10.)
 • Oliva étterem (Veszprém, Buhim u. 14.)
 • Gizella étterem (Veszprém, Jókai Mór u. 48.)
 • Betekints étterem (Veszprém, Veszprémvölgyi u. 4.)
 • Nosztalgia Garden Veszprém - Villa Medici (Veszprém, Kittenberger K. u.11.)

 

My zaś pragniemy aby oba nasze narody nie tylko przez 1 dzień czuły się dobrze w swoim towarzystwie , planujemy więc aż cały tydzień spędzić razem, „… i do szabli i do szklanki”.

Chcielibyśmy się spotkać z Państwem w ciągu całotygodniowej, wesołej imprezy!

Jeżeli Państwo już planujecie wyjazd na Węgry do miasta Veszprém na tę uroczystość, to chętnie służymy pomocą w wybraniu dobrego miejsca noclegowego.
Prosimy przejrzeć listę obok w której umieściliśmy dane najlepszych hoteli, pensjonatów i domów gościnnych miasta Veszprém. Wam została jedynie przyjemność wyboru.

Przy rezerwacji pokoju prosimy podać kod, czyli MLBN2018 który zapewni zniżkę o 10 %. (Zniżka przysługuje tym, którzy wykonają rezerwację bezpośrednio na stronie internetowej danego hotelu, lub telefonicznie lub mailem.)

CZEKAMY NA PAŃSTWA W CZASIE 19-25.03.2018

Hotel**** i Restauracja Villa Medici - CAŁKOWICIE ZAREZERWOWANE 
Hotel Villa Medici leży w malowniczej dolinie Veszprém, czyli Miasta Królowych, u podnóży słynnego wiaduktu . Hotel usytułowany z dala od hałasu miasta zapewnia przyjemny odpoczynek i słynie swymi usługami na wysokim poziomie.

Hotel**** Betekints Wellness & Conferenc

Największy hotel typu wellness w mieście Veszprém. Znajduje się w dolinie Betekints, nad potokiem Séd w otoczeniu parkowym i leśnym. Hotel oferuje swym gościom 38 pokoi i apartamentów z klimatyzacją o wysokim standardzie.


Hotel**** i Restauracja Ezüsthíd – Hotel Jade

Hotel jest położony  w zachodniej części miasta w przytulnej  i cichej dzielnicy domów rodzinnych.


Hotel**** Historia & Historante

Hotel oferuje swoim Gościom apartamenty i pokoje godne czterech gwiazdek. Centrum wellness oferuje kryte jacuzzi, saunę fińską, łaźnię parową i studnię lodową. Na Gości czeka także taras odpoczynku pod szklanym dachem oraz taras do opalania się.


Hotel i Restauracja Oliva

W sercu historycznej starówki Veszprém, w samym centrum miasta ale przy cichej uliczce oczekuje swych gości Hotel Oliva. Oferuje 20 pokoi o stylu śródziemnomorskim położonych w odległości krótkiego spaceru  od Wzgórza Zamkowego. W budynku hotelu jest  45 miejsc noclegowych w pokojach z klimatyzacją z dostępem  do bezprzewodowego Internetu i wyposażonych w minibar.


Hotel Historia Malomkert

Hotel boutique usytuowany tuż nad potokiem Séd zapewnia unikalną panoramę na zabytkowe budynki Wzgórza Zamkowego. Każdy pokój wyposażony jest z  elegancją najwyższej kategorii.


Völgyikút Ház

Hotelik znajduje się w bardzo malowniczej dzielnicy miasta Veszprém. Gości, nawet najbardziej wymagających przyciąga cisza i park o powieżchni 1 ha. Hotel oferuje 9 pokoi z klimatyzacją o wysokim standardzie.


Hotel*** i Restauracja Gizella

Hotel znajduje się w historycznej  starówce miasta, u podnóży góry Benedek. Jego pokoje przyciągają nowoczesnym wyposażeniem i atmosferą 200-letnich belek pod sklepieniem. Hotel może przyjąć 65 osób.


Pensjonat Baláca

Pensjonat wysokiej kategorii ulokowany w cichej dzielnicy  Veszprém z domami rodzinnymi. Hotel jest oddalony od centrum miasta o ok. 10-15 minut spacerem. Na Gości czeka 18 pokoi z tarasem, komfortowo wyposażonych. Pensjonat słynie wyposażeniem dostosowanym dla osób z alergiami.


Pensjonat Zdrowotny Két Lotti

Pensjonat jest oddalony  5 minut jazdy od centrum miasta. Samochodem oraz komunikacją miejską łatwo można dojechać do śródmieścia. Przyjemne otoczenie oraz rodzinny nastrój czeka na Państwa. Na tarasie czy w ogrodzie Goście odnajdą spokój. Parking dla samochodów znajduje się na podwórzu pensjonatu.


Pensjonat Péter Pál

Pensjonat leży o 3 minuty spaceru od centrum miasta, nie daleko od Teatru im. Petőfi’ego. Oferuje 40 miejsc w 16 pokojach z łazienką oraz śniadania i bufet z napojami. Przyjemny i relaksujący odpoczynek zapewnia własny ogród.


Dom Gościnny Biotourist

Dom ten mieści się w cichej ulicy veszprémskiego śródmieścia. Oferuje pokoje z własną łazienką oraz ekonomiczne z łazienką wspólną. Każdy pokój wyposażony jest w lodówkę,  a na każdym piętrze do dyspozycji jest mikrofalówka.


Pensjonat Éllő

Pensjonat usytuowany  w jednej z najładniejszych części miasta Veszprém, otoczony domami rodzinnymi, parę minut jazdy od centrum. Zapewnia 18 pokoi komfortowych i nowocześnie wyposażonych. Na Gości czeka także własny ogród i oświetlony plac parkingowy dla samochodów.


Pensjonat i Restauracja Gyarmati - CAŁKOWICIE ZAREZERWOWANE 
Pensjonat znajduje się na  piętrze budynku i oferuje 7 pokoi z dostawkami dla  20 + 6 osób. Do dyspozycji Gości jest także oddzielny apartament dwupoziomowy.

Hotel Magister

Budynek uniwersytecki oferuje usługi hotelowe. Usytuowany w dzielnicy parkowej, blisko śródmieścia, o dobrym standardzie przez cały rok. Do dyspozycji Gości są pokoje
2-osobowe oraz apartamenty dla 2x2 osób z małą kuchnią i łazienką, a także świetlice.


Uniwersytet Pannon – Akademik Główny - CAŁKOWICIE ZAREZERWOWANE 
Akademik znajduje się bezpośrednio przy uniwersytecie, w cichym otoczeniu, w odległości paru minut spacerem od centrum. Na Gości oczekują  nowoczesno wyposażone pokoje 2-osobowe oraz  studio po 2x3 osób,  a także pokoje dla 2-ch osób typu apartamentu. Dla grup rewelacyjnie niskie ceny!

Pensjonat Promedicum

Pensjonat oferuje 6 pokoi  2-osobowych z łazienką. Wszystkie pokoje mają klimatyzację, wyposażone są w minibar, telewizor kolorowy, programy satelitarne i dostęp do bezprzewodowego Internetu.


Dom Gościnny Vámosi

Ten wiejski domek  znajduje się w odległości 5 minut jazdy od Veszprém. Do centrum miasta można też wygodnie dojechać rowerem. Dom oferuje apartamenty z 1 lub.


Pensjonat i Restauracja Kádárta

Pensjonat i restauracja usytuowane są we wschodniej części miasta Veszprém. Pensjonat zaprasza swoich Gości do  dobrze wyposażonych pokoi i na regionalną kuchnię. 2 pokojami dla 2-6 osób.

 

Address: 8200 Veszprém
E-kiadványok Veszprémről


E-brochures about Veszprém

Download the Tourinform Veszprém's free brochures! More Shorter

VESZPRÉM - DINE & STAY

Do you want to spend your leisure time in Veszprém, but you do not know where to stay? Would you like to taste delicious ice cream or drink high-quality wine? The Dine & Stay helps you to find all of these, you can read about Veszprém's accommodation and catering facilities. 

If you are planning to visit Veszprém, our brochure will help you, which you can download from here.

VESZPRÉM - TRAVEL PLANNER

Have you been to our city before? If not, this is a great opportunity to discover its treasures! We have created this brochure to be your informative and helpful Travel Companion during your visit to Veszprém.

If you have visited Veszprém in the past, you will surely remember the Castle and the Zoo fondly. Nevertheless, our city has even more to offer! Here you will find a varied environment; you can take a walk in the romantic Séd Valley (Séd-völgy) or admire the sights of the Bakony Mountains and Lake Balaton. At the same time, the city is regarded as the home of culture and festivals and is the right choice if you wish to spend your free-time actively.

You can download the brochure from here, also in french, russian and polish language.

VESZPRÉM CITY MAP

Download a tourist map about the city of Queens also in spanish, italien and czech language.

Address: 8200 Veszprém, Óváros tér 2.
E-mail: info@veszpreminfo.hu
Phone number: +36 88 404 548
Website: http://www.veszpreminfo.hu
Dzielnica zamkowa


SIGHTS OF VESZPREM IN POLISH

Have you been to our city before? If not, this is a great opportunity to discover its treasures! We have created this brochure to be your informative and helpful Travel Companion during your visit to Veszprém. More Shorter

Pałac Arcybiskupa

Arcydzieło barokowej architektury węgierskiej, wybudowany  w latach 1765-1776 na zamówienie biskupa Ignáca Kollera na podstawie planów Jakaba Fellnera, słynnego architekta rodziny Estreházych. Wnętrza zdobią stiuki  Giuseppe Orsatti’ego, freski wiedeńskiego artysty Johanna Cymbala z roku 1772 oraz ryciny na podstawie takich artystów jak Rubens, Poussin, Le Brun, J. Vernet, Watteau, Chardin. Bogaty zbiór wyposażenia wnętrz zawiera m.in. zestaw mebli z inkrustacją masy perłowej, zrobionych specjalnie dla cesarzowej  Elżbiety (Sissi). Podziwiać można również meble w stylu empire.

Koronowanie  królowej Węgier zawsze należało do prawa biskupów veszprémskich i jest dziedzictwem narodowym do dziś.


Bazylika pod wezwaniem św. Michała Archanioła

3-nawowy kościół z dwoma wieżami został wybudowany w czasach panowania księcia Gejzy, pierwszą pisaną wzmiankę  o nim  znajdziemy w dokumencie klasztoru w Pannonhalma.z 1001 r. 

Dolna część Bazyliki wybudowana w XI w. w stylu romańskim, główny budynek świątyni wzniesiono w XIV w. Obecną formę neoromańską dostał w latach 1907-10. Witraże przedstawiają świętych z rodu Árpádów.

Od roku 1996 w Bazylice przechowywana jest relikwia królowej Gizelli (kość z prawej ręki)


Archidiecezjalne Muzeum bł. Gizelli

Drugi co do wielkości Skarbiec Diecezjalny na Węgrzech liczy ok. 5 tysięcy zabytkowów.  Skarbiec tworzą drogocenne przedmioty zbierane przez biskupów, (obrazy, zegary, porcelana itp.).  prezenty dyplomatyczne oraz dary ofiarowywane podczas koronacji królowych.

Znajdziemy tutaj ryciny według cennych prac mistrzów jak Albrecht Dürer, Andrea del Sarto, Veronese i ich uczniów. Zbiór szczyci się  ornatem pochodzącym z XV-wiecznej Wenecji  - wykonanym dla biskupa Alberta Vetési’ego-  oraz  pastorałem z  pracowni wiedeńskiej, który był prezentem koronacyjnym od królowej Zity.


Salazjanum – Centrum Turystyczne Arcybiskupstwa

Interaktywne sale wystawowe, komora z ziołami leczniczymi wyposażona w podłogę szklaną, sale zdobione barokowymi freskami, klejnoty i przedmioty liturgiczne, pokazowa pracownia lutnicza (wytwarzająca skrzypce), pracownia opłatków i świec, sala kinowo-wykladowa, najprzeróżniejsze  wystawy czasowe. To wszystko znajdziemy w Salezjanum!


Średniowieczne  kaplice

Pochodząca z XIII. w. Kaplica Gizelli  należy na Węgrzech do najstarszych. Wybudowana w stylu bizantyjskim na rozkaz biskupa Robertusa, służyła jako prywatna kaplica biskupa lub rodziny królewskiej. Freski, kolumny i ich głowice są unikalne.

Według  kronik średniowiecznych w Kaplicy św. Jerzego złożył przysięgę czystości książę św. Emeryk (syn pierwszego króla Wegier) i tu przechowywano relikwie św. Jerzego (w formie hermy - rodzaj relikwiarza wykonanego z metalu w kształcie popiersia. Forma charakterystyczna dla średniowiecza), które były prezentem od cesarza bizantyjskiego, na pamiątkę zwycięskiej bitwy króla św. Stefana w roku 1016-18 nad Bułgarami.

Rotunda pochodząca z X-XI w. w której znajdowała się kaplica została zrujnowana i zapomniana, lecz fachowcy odkryli ją ponownie w roku 1957.

Podczas prac archeologicznych znaleziono grób i  marmurowe części epitafium biskupa czasów renesansu Alberta Vetési’ego.


Kościół garnizonowy pod wezwaniem św. Emeryka

Wybudowany w stylu klasycystycznym, poświęcony ku czci NMP i św. Emeryka. W świątyni znajdują się freski Franza Buchnera, a na suficie freski Antala Szirmai’ego, na ołtarzu obraz  pędzla Rudolfa Steinera.

W 1711 r. przeniesiono tutaj z Polski zakon Pijarów, którzy wybudowali na tym miejscu swój kościół z  klasztorem i szkołę średnią, które stały się centrum ówczesnej oświaty i duchowego odrodzenia.

Znajdziemy tu wystawy artystyczne lub historyczne, organizowane przez Muzeum Archidiecezjalne im. bł. Gizelli.


Galeria Dzieł Nowoczesnych – Zbiór László Vassa.

Obrazy węgierskich mistrzów rzeźby, malarstwa i grafiki najsłynniejszych europejskich abstraktów reprezentują zbiór  najbardziej znanych konstruktywistów. To świat twórców węgierskich jak  Jenő Barcsay, István Haraszty, czy zagranicznych: Francoise Morelett, Alan Charton, Max Bill, i innych.


Galeria Csikász

Galeria umieszczona w późnobarokowym domu Simoga organizuje wystawy czasowe dzieł współczesnych artystów. Galeria nosi imię Imre Csikásza, który był szczególnie utalentowanym rzeźbiarzem Veszprémskim, żył na przełomie XIX i XX. w. Wiele dziel jego możemy zobaczyć w Muzeum Laczkó Dezső.


Wieża pożarna

Znajduje się w najwyższym punkcie miasta i dzielnicy zamkowej. Jeden z symboli miasta, smukła wieża ogniowa której początki sięgają XIII-wiecznego barbakanu. Posiada zegar, który co godzinę gra miejscowy hejnał skomponowany przez Antala Csermaka jest to „Verbunkos” (werbowanie). Można wyjść na okrągłą galeryjkę, z której roztacza się rozległy widok na miasto.


Brama Bohaterów

Wzniesiona w 1939 roku na ruinach historycznej bramy zamku, związana jest z upamiętnieniem żołnierzy węgierskich poległych w czasie I Wojny Światowej.

 Obecnie znajduje się w niej interaktywna wystawa przedstawiająca lata międzywojenne z oryginalnym wystrojem wnętrz i historią mieszkańców miasta.


ZOO Veszprémskie – „pełen dzikiego życia”

Na terenie doliny Fejes możemy obejrzeć takie egzotyczne zwierzęta jak lwy, tygrysy,  wielkie niedźwiedzie z Kamczatki, pstrokate ptactwo wodne, ale i rzadko spotykane, zabawne lemury z Madagaskaru, pawiany unikalne typu dżelada, zabawne tapiry, zawsze ciekawskie surykatki i parę przemiłych niedźwiadków panda.

Na terenie  15.000 m kw. pod nazwą Gulya-domb znajduje się najpopularniejszy fragment sawanny afrykańskiej, gdzie z bliska goście mogą podziwiać podczas swego odpoczynku strusie, zebry, stado żyraf i rodzinę nosorożców.

Z dwóch stron sąsiadują specjalne stajnie,  w „Domu Afrykańskim” żyją żyrafy, a w „Świecie Szympansów” mieszkają 2 rodziny tych zabawnych małp.

Zapraszamy na karmienie lub głaskanie zwierząt, a na najmłodszych czekają wewnętrzne i zewnętrzne place zabaw.
ZOO Veszprémskie – otwarte w każdym dniu roku!

Veszprém, Kittenberger Kálmán u. 17.

Tel.: (+36) 88 566 140

E-mail: web@veszpremzoo.hu

www.veszpremzoo.hu


Wycieczki piesze i rowerowe

Z centrum miasta po krótkim spacerze możemy się przenieść  w otoczenie przyrody. Nieopodal dzielnicy zamkowej w dolinie Veszprémvölgy znajduje się prawdziwa zielona perełka, gdzie spacer odżywia i regeneruje.

A jeszcze aktywniejszym polecamy  siodełko rowerowe, gdyż trasy rowerowe są doskonale przygotowane.

Grono uprawiających coraz bardziej popularną formę rekreacji „nordic walking” z dnia na dzień także wzrasta.


Spacer po trasie historycznej

W tym wspaniałym środowisku miedzy drzewami i deptakami znajdują się zabytki z czasów królewskiego rodu Árpádów, tj. ruiny klasztorów  św. Katarzyny czy św. Małgorzaty, sióstr prawosławnych i były kościół Jezuitów.


Wypoczynek aktywny

Dolina ta oferuje liczne atrakcje dla wypoczynku aktywnego, wysokie i strome skały nie tylko pięknem przyciągają, ale i możliwością wspinaczki.Niektórzy mogą wspinać się na szczyt skałek, inni mogą sobie poszaleć na wrotkach po deptakach o długości 3,5 km.

Oczywiście najmłodsi goście też znajdą coś dla siebie, bo nowoczesne i tradycyjne place zabaw  również czekają na nich. Można tutaj bawić się w zdobywanie zamku warownego czy przenieść się w  ogród Bajek Węgierskich.

Address: 8200 Veszprém
Bagolyvár pakolóház


Useful information, parking

Come to our city and gain lasting experiences! We collected that useful information, which can be needed by journey, trip. Plan your trip to Veszprém, the city of Queens! More Shorter

If you arrive by car

Veszprém can be reached from the capital city and the bigger Pannon cities (Győr, Székesfehérvár, Szombathely, Siófok) in one or two hour. Veszprém connects with Budapest by the M7 highway and N.8 main road.

In the inner city of Veszprém the parking is payable between 7 and 17 hour with 3 zone rate. People can park for free in the surrounding surface parking from 17 in the afternoon to 7 hour morning after. More information from the parking zones and its fees here. For those who want to leave their cars in a car-port, available for a fee, we recommend the Bagolyvári parking garage or the undergroung garage in Szeglethy utca. More information from the rate of Bagolyvári parking garage here. More information from the rate of undergroung garage in Szeglethy utca here.

Map of the routes from the parplaces to the Castle:

 

 


Our recommend if you come to Veszprém from the direction of Budapest

From M7 highway we recommend the Székesfehérvár-South highway exit (km 64) then the N.8 main road to Veszprém. For those who arrive from East they must go along the Budapest út to the big car park by the Budapest út-Jutasi út roundabout (roundabout 3. exit) – (Google Maps: Hotel Parkoló, Veszprém, Bezerédi utca). The car park is on the street, paying (on weekdays between 7 and 17 hours, red zone), and allows an open air parking opportunity.

More information from the parking zones and its fees here: http://www.vkszrt.hu/Parkolas/Dijszabasok/Parkolasi-zonak

From here the Old town can be reach afoot in this route:

Go to South-West direction until the end of the car park, there cross over the two pedestrian crossings in Mindszenty Jószef út. Continue straight to North direction on the Hoffer Ármin sétány, until you reach the Tourist Information Pavilion on the Kossuth Lajos utca (sétálóutca). From the Pavilion go to West direction down the street, in the end of the street go right to the Szabadság tér. Going through the Tér go straight to the Rákóczi Ferenc utca in the direction of Óváros tér, from where there is a straight way to the Castle in the direction of the Fire lookout tower.

Tip: For those who want to leave their cars in a car-port, available for a fee, we recommend the Bagolyvári parking garage. (Google Maps: Bagolyvári Parkolóház, Veszprém, Bagolyvári út).


Our recommend if you come to Veszprém from the direction of Győr, Zirc

On the N.82 main road passing by the Veszprém Aréna from the two roundabouts take the 2. exit, then go right and drive into the city on the first exit in the direction of Centrum. For those who arrive from East they must go along the Budapest út to the big car park by the Budapest út-Jutasi út roundabout (roundabout 3. exit) – (Google Maps: Hotel Parkoló, Veszprém, Bezerédi utca). The car park is on the street, paying (on weekdays between 7 and 17 hours, red zone), and allows an open air parking opportunity.

More information from the parking zones and its fees here: http://www.vkszrt.hu/Parkolas/Dijszabasok/Parkolasi-zonak

From here the inner city can be reach afoot in this route:

From here the Old town can be reach afoot in this route:

Go to South-West direction until the end of the car park, there cross over the two pedestrian crossings in Mindszenty Jószef út. Continue straight to North direction on the Hoffer Ármin sétány, until you reach the Tourist Information Pavilion on the Kossuth Lajos utca (sétálóutca). From the Pavilion go to West direction down the street, in the end of the street go right to the Szabadság tér. Going through the Tér go straight to the Rákóczi Ferenc utca in the direction of Óváros tér, from where there is a straight way to the Castle in the direction of the Fire lookout tower.

Tip: For those who want to leave their cars in a car-port, available for a fee, we recommend the Bagolyvári parking garage. (Google Maps: Bagolyvári Parkolóház, Veszprém, Bagolyvári út).


Our recommend if you come to Veszprém from the direction of Lake Balaton

If you arrive from South (Balatonalmádi, Balatonfüred) to Veszprém, go straight on the course of Almádi út-Bajcsi-Zsilinszky Endre utca-Mártírok út, or Füredi út – Mártírok út to the crossing of Brusznyai Árpád-Mindszenty Jószef utca.

opportunity: In the crossing go to right and go to the direction of Budapest út, where from the roundabout take the 1. exit and arrive to the Hotel Parkoló. (Google Maps: Hotel Parkoló, Veszprém, Bezerédi u.) The car park is on the street, paying (on weekdays between 7 and 17 hours, red zone), and allows an open air parking opportunity.

More information from the parking zones and its fees here: http://www.vkszrt.hu/Parkolas/Dijszabasok/Parkolasi-zonak

From here the Old town can be reach afoot in this route:

Go to South-West direction until the end of the car park, there cross over the two pedestrian crossings in Mindszenty Jószef út. Continue straight to North direction on the Hoffer Ármin sétány, until you reach the Tourist Information Pavilion on the Kossuth Lajos utca (sétálóutca). From the Pavilion go to West direction down the street, in the end of the street go right to the Szabadság tér. Going through the Tér go straight to the Rákóczi Ferenc utca in the direction of Óváros tér, from where there is a straight way to the Castle in the direction of the Fire lookout tower.

Tip: For those who want to leave their cars in a car-port, available for a fee, we recommend the Bagolyvári parking garage. (Google Maps: Bagolyvári Parkolóház, Veszprém, Bagolyvári út).

Opportunity: In the crossing go left and go on the Brusznyai Árpád út in the direction of Northwest. Go near the Hangvilla, go left and by the 2. lantern crossing go left in the direction of Megyeház tér. Go right and go straight to the Erzsébet liget car park. (Google Maps: Veszprém, Erzsébet sétány 1.) The car park is on the street, paying (on weekdays between 7 and 17 hours, green zone), and allows an open air parking opportunity.

From here the Old town can be reach afoot in this route:

Go to the direction of North until the end of the car park, then continue to the crossing before the building of County Hall. By the Mackó Cukrászda cross to left then right on the two pedestrian crossings in the direction of Szabadság tér. Going through the Tér go straight to the Rákóczi Ferenc utca in the direction of Óváros tér, from where there is a straight way to the Castle in the direction of the Fire lookout tower.


Our recommend if you come to Veszprém from the direction of West

Those who come to the direction of West (Tapolca, Sümeg, Ajka) go on the N.8 main road, go through the West ring-road until the lantern crossing of József Attila utca-Tapolca út. In the crossing go left in the direction of Centrum and go straight on the József Attila utca until the crossing of the Egyetem utca, then go left. Go right and follow the street until the Megyeház tér, then by the first opportunity turn right to the Erzsébet liget car park. (Google Maps: Veszprém, Erzsébet sétány 1.) The car park is on the street, paying (on weekdays between 7 and 17 hours, green zone), and allows an open air parking opportunity.

More information from the parking zones and its fees here: http://www.vkszrt.hu/Parkolas/Dijszabasok/Parkolasi-zonak

From here the Old town can be reach afoot in this route:

Go to the direction of North until the end of the car park, then continue to the crossing before the building of County Hall. By the Mackó Cukrászda cross to left then right on the two pedestrian crossings in the direction of Szabadság tér. Going through the Tér go straight to the Rákóczi Ferenc utca in the direction of Óváros tér, from where there is a straight way to the Castle in the direction of the Fire lookout tower.

Tip: For those who want to leave their cars in a car-port, available for a fee, we recommend the Bagolyvári parking garage. (Google Maps: Bagolyvári Parkolóház, Veszprém, Bagolyvári út).


If you arrive by train

Veszprém has got well developed rail network.

From the rail station the N. 1, N. 2 and N. 4 local buses go to the inner city. People can buy (with cash) the bus ticket by the bus driver when they go up the bus.

With the N. 1 local bus you can go to the Autóbusz-állomás bus stop. From here you can reach the Óváros tér with a 5 minutes light walk. Getting off the bus go to direction North and come across the pedestrian crossing. Go left and go straight until the end of the Bagolyvári út (in front of the Lovassy László Gimnázium) then in the end of the street in the Szabadság tér roundabout choose the second opportunity and go straight to the Rákóczi utca in the direction of Óváros tér, from where there is a straight way to the Castle in the direction of the Fire lookout tower.

With the N. 2 local bus you can go to the Autóbusz-állomás bus stop. From here you can reach the Óváros tér with a 5 minutes light walk. Getting off the bus go to direction North and come across the pedestrian crossing. Go left and go straight until the end of the Bagolyvári út (in front of the Lovassy László Gimnázium) then in the end of the street in the Szabadság tér roundabout choose the second opportunity and go straight to the Rákóczi utca in the direction of Óváros tér, from where there is a straight way to the Castle in the direction of the Fire lookout tower.

With N. 4 local bus you can go to the Megyeház tér bus stop. From here you can reach the Óváros tér with a 5 minutes light walk. Getting off the bus go to direction North and continue to the crossing before the building of County Hall. By the Mackó Cukrászda go straight through the pedestrian crossing in the direction of Szabadság tér. Going through the Tér go straight to the Rákóczi Ferenc utca in the direction of Óváros tér, from where there is a straight way to the Castle in the direction of the Fire lookout tower.

Detailed schedule information:

http://www.enykk.hu/data/files/menetrendek/menetred_ve.pdf

From the rail station the Veszprém Zoo accessible with local buses according to this website:

http://www.veszpzoo.hu/kapcsolat#megkozelites


If you arrive by bus

If you arrive by scheduled, intercity bus:

Approach on foot from the bus station: Across Vásárcsarnok on the underpass under the Jutasi út, go straight the Kossuth Lajos utca, then after the Szabadság tér and Rákóczi Ferenc utca comes the Óváros tér and the Castle.

If you arrive by special service bus (for groups):

For those who arrive with coach we recommend the bus park in Köd utca. From the Köd utca bus park people can reach the historical quarter with a 10 minutes’ walk. Up on the Cserhát utca, then go right on the Bagolyvári út, go straight (in front of the Lovassy László Gimnázium) then in the end of the street in the Szabadság tér roundabout choose the second opportunity and go straight to the Rákóczi utca in the direction of the Óváros tér, from where there is a straight way to the Castle in the direction of the Fire lookout tower. The Köd utca bus park is paying (on weekdays between 7 and 17 hours, yellow zone), and allows an open air parking opportunity. More information here.


TAXI

In Veszprém there is also taxi service. Their availability: +36-88/444-444

The fee calculation accessible in this link.

Address: Veszprém
VESZPRÉM - EGY KARNYÚJTÁSNYIRA A BALATONTÓL


VESZPRÉM – WITHIN STRIKING DISTANCE FROM LAKE BALATON

We have collected the most important pieces of information, if it is the time of a big coastal walk in winter. Here you can see a collection of the best places – you can start organizing the forthcoming spring trips and you may find the destination of your summer holiday. More Shorter

Lake Balaton has got two important characteristic features that everyone knows: the Hungarian sea, and the biggest lake of Central Europe. Of course it has got many other features, such as wines, lookouts, museums, fortresses and castles… all of these can be found around Balaton, and those who would like to ride their bikes around Balaton, they can find their own useful pieces of information, as well.

Hungary’s climate is continental, although many Mediterranean effects can be recognized around Balaton. These make not just the citizens but also the wine growers glad, since the Mediterranean climate offers perfect circumstances for grape farming on the sunny hills of northern parts.

The lake itself is 77 km long, it is the narrowest between Tihany and Szántód (only 1,5 km distance), and we should swim the most between Balatonalmádi and Balatonvilágos if we wanted to swim from the northern part to the southern one, since the distance of the two towns is 12,7 km long.

The development of the cycle track contributed to the upswing of the tourism. The works started in 1993 and the roads were ready to be used in 2002. However several parts of the cycle track require a continuous development, there is a coherent road around the lake – somewhere with a totally built cycle track, somewhere with the roads of coastal towns –, which is 210 km long.

Balaton offers a wide range of facilities both in summer and winter. The local organizations focus on winter as well, so it is worthy to visit the neighbourhood on rainy and cold days, for example because of the baths.

Baths:

 • Siófok: Galerius bath
 • Marcali: Urban leisure centre
 • Lake Hévíz
 • Zalakaros
 • Alsópáhok
 • Kehidakustány
 • Zalaszentgrót
 • Fonyód – Csiszta bath
 • Igal

Amusement parks:

Families with small children, or those who are looking for adventure may choose from several amusement parks.

 • Zamárdi
 • Tihany
 • Balatonfűzfő
 • Gyenesdiás
 • Csopak
 • Balatonboglár
 • Zalaszabar
 • Nemesvite – Westernpark
 • Rezi Dino Park
 • Balatonfüred – Extreme Adventure park (Extrém kalandpark)

Natural treasures:

Balaton and its neighbourhood has got several natural treasures, for example the thermal water of Hévíz, Kőtenger or the Saint György mountain offer interesting sights for the people. The cave of Tapolca is a rarity for the visitors, where they can go around the cave system under the land with a boat.

 • Lake Hévíz
 • Kis-Balaton (Small Lake Balaton)
 • Kőtenger (Szentbékálla)
 • Saint György mountain
 • Hegyestű (Monoszló)
 • Cave of Tapolca
 • Csodabogyós cave, Balatonederics
 • Lóczy cave, Balatonfüred
 • Tihanyi Barátlakás (House of friends)

 

Fortresses, castles:

 • Szigliget
 • Nagyvázsony
 • Keszthely
 • Balácapuszta

 

Lookouts:

 • Balatonvilágos: Panoráma kilátó (Panorama lookout)
 • Balatonkenese: Soós-hegyi kilátó (Soós mountain lookout)
 • Balatonalmádi: Óvári lookout
 • Alsóörs: Csere-hegyi lookout
 • Csopak: Endrődi Sándor lookout
 • Balatonfüred: Jókai és Noszlopy lookout
 • Tihanyi-félsziget (Tihany peninsula)
 • Köveskál-Szenbékálla: Fekete-hegyi Eötvös Károly lookout
 • Mencshely: Kossuth lookout
 • Badacsony: Kisfaludy lookout
 • Badacsonyi körút: Rózsakő, Hertelendy lookout point, Kisfaludy lookout, Kő-kapu, Tördemici lookout, Stairs of Bujdosók, Ranolder cross
 • Fonyód: Sipos-hegyi, Valkó, Várhegyi Szépkilátó
 • Balatonboglár: Gömbkilátó (Sphere lookout)
 • Siófok: Víztorony (Water tower)
 • Zamárdi: Kőhegy

 

Visitor centres:

Besides the previously mentioned programs, visitor centres and museums are waiting for the tourists, where they can look into the secrets of the lavender plantations of Tihany, or they can visit the flora and the fauna of Balatonfüred.

 • Tihany Levendula Ház Látogatóközpont (Lavender House Visitor Centre Tihany)
 • Balatonfüred Balaton élővilágát bemutató ökoturisztikai látogatóközpont (Balatonfüred: ecotouristic visitor centre introducing the flora and fauna of Balaton)
 • Gyenesdiás-Keszhely Természet háza (House of Nature)
 • Tapolcai tavasbarlang (Cave of Tapolca)
 • Badacsonytördemic ökoturisztikai látogató központ (Ecotouristic visitor centre)
 • Zánka Gyógynövény-völgy (Zánka herbal valley)

 

Museums:

 • Tihany: Kogart 
 • Keszthely: Balaton Museum
 • Balatonszárszó: József Attila House
 • Balatonfüred: Jókai Mór House
 • Badacsony: Egry József Museum
 • Badacsony: Szegedy Róza House
 • Balatonszemes: Latinovits Zoltán Museum
 • Nikla: residency of Berzsenyi Dániel

 

Animal parks:

Those who like spending time with animals can choose from several local animal and wild parks.

 • Keszthely – Gyenesdiás: Festetics Imre Animal Park
 • Kápolnapuszta: Buffalo reservation
 • Salföld: Major
 • Balatonederics: Africa Museum

 

Special vehicles around Balaton:

Last but not least Balaton is really exciting not just on two or four wheels but there are many opportunities for those who would like to try other vehicles.

 • SUP (Stand-up paddle): Tihany, Siófok, Balatonföldvár
 • Dragon boat: Balatonfüred
 • Hot-air balloon: Keszthely-Hévíz
 • Plane ride: Siófok, Balatoneerics
 • Railway: Balatonfenyves-Somogyszentpál
 • Segway: Hézív, Zalakaros, Balatonfüred
Address: Balaton